Truyền Tin Bằng Morse: Bảng 3,4 và 5

Bài 3: BẢNG TƯƠNG PHẢN

R •  −  K −  • 
L •  −  •   •  Y −  •  −  −
F •  •   −  •  Q −  −  • 

­­
Tập thổi còi  truyền tin, nhận tin các ký tự theo tháp Morse:

Chú ý:
Gốc “Tè”: chữ T             Gốc “Tích”: chữ E
Phát tín hiệu “Tè”: bước đến ô vuông theo đường nối.
Phát tín hiệu “Tích”: bước đến ô tròn theo đường nối.
 
Áp dụng: Truyền tin, nhận tin các câu sau (tiếng Việt không có dấu), chẳng hạn như:

  • Đoàn ta sinh hoạt tinh tấn nhé.
  • Chờ một chút, Đội Sen H báo tin vui sẽ sinh hoạt đội tốt hơn vào tuần tới.


BÀI 4: BẢNG ĐỔI CHIỀU & CÁC KÝ TỰ CÒN LẠI

W •  −  − G  − 
P •  −  −  •  X −  •   •  −

Bảng 4 gồm 4 chữ (đổi chiều)

 

C −  •  −  J •  −  −  −  Z −  −  •   •  

Bảng 5 gồm 3 chữ còn lại

 


Tập thổi còi  truyền tin, nhận tin các ký tự theo tháp Morse:
 
Áp dụng: Truyền tin, nhận tin các câu sau (tiếng Việt không có dấu), chẳng hạn như:

  • Đoàn ta tinh tấn mà sinh hoạt nhé.
  • Chờ một chút, Đội Sen H báo tin vui sẽ sinh hoạt đội tốt hơn vào tuần tới.


HOÀN CHỈNH THÁP MORSE


 

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.