Truyền Tin Bằng Sémaphore: Cách học Sémaphore mới

Tư thế :

Cần chính xác, lúc đưa ngang phải song song mặt đất, lúc đưa xéo phải xéo đúng 45 độ.

Ở nhà nên đứng tập trước một tấm kiếng để nhìn thấy tư thế của mình và tự sửa chửa cho đúng tư thế.

Cách học mau thuộc nhất :

Từ trước đến nay, cách học Semaphore vẫn là lối học cổ điển :

Nhớ các mẫu tự theo các vòng chính từ A đến G và sau đó học tiếp các vòng A, B, C, D, E và F.

Theo cách học này đã mất thời gian nhớ 26 lần nhớ 26 mẫu tự, lại thêm có sự rắc rối vì có những mẫu tự không ở đúng vi trí của chúng như J, V, Y nên các em thấy khó học và khó nhớ.

Vì vậy, tôi đã tìm ra một cách giúp các em mất ít thời gian để học thuộc, các em có thể học thuộc 26 mẫu tự chỉ trong vòng 1 giờ thực tập.

1. Học các mẫu tự thuộc vòng chinh ( từ A đến G ) : 7 mẫu tự

1

2

3

4

5

6

7

2. Học các mẫu tự có dạng đặc biệt : 3 mẫu tự

R dang ngang 2 tay

N đưa 2 tay xéo xuống đất

U đưa 2 tay xéo lên trời

3. Học các mẫu tự đối xứng : 14 mẫu tự ( 7 mẫu tự x 2 )

8

9

0

4. Mẫu tự không có đôi xứng : 2 mẫu tự

T và L ( L ngược lại dùng cho dấu hiệu Erase )

 

—————-

Cách giúp các em nhớ dai:

Muốn nhớ dai thì phải rèn luyện thường xuyên. Đây là cách tôi đã chỉ cho các em khi luyện thông tin bằng Morse:

Mỗi em luôn luôn thủ sẵn trong túi hình vẽ cách học trên. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, hãy nghĩ đến một mẫu tự

( letter ), một chữ ( word ) hay một câu ( sentence ) rồi tự phát tin. Sau khi phát tin xong, đem tài liệu bỏ túi ra

kiểm tra lại xem đúng hay sai.

Cứ làm như vậy dần dần các em sẽ nhớ mãi. Với tuổi già đã quá 8 bó mà tôi vẫn còn nhớ Morse và Semaphore để

dạy cho các em là nhờ làm theo cách như vậy đó.  

Hình để bỏ túi :

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Interval

Bảng Sémaphore chuẩn:

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.