1. Tên gọi:  Gút dệt, gút thợ dệt (Sheet bend)2. Thể loại: nối dây

3. Công dụng: Nối hai sợi dây có tiết diện không bằng nhau.

4. Hướng dẫn thực hiện:

5. Một số ứng dụng: 

  • Nối 2 sợi dây chỉ khi dệt vải, đan lưới
  • Nối dây vào vòng dây góc diềm của tấm lều, buộc dây vào khoen.
  • Khi bó một bó củi (hay cột một đồ vật nào đó), đầu dây còn lại quá ngắn, ta dùng gút dệt để nối thêm dây.
  • Móc treo một đầu dây cáp vào móc sắt (Gút nanh vuốt, gút neo thuyền)6. Biến thể:  Gút thợ dệt sống, gút thợ dệt kép, gút thợ dệt Việt Nam.

7. Ghi chú: Dây sử dụng loại nhỏ, mềm.

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.