Thứ ba, Ngày 9 tháng 8 Năm 2022 (Ngày 12 tháng 7 năm Nhâm Dần)
Nhờ vô thường, mọi thứ đều có thể. Bởi vì bạn còn sống, mọi thứ đều có thể.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Âm Nhạc GĐPT

Âm Nhạc GĐPT

Trang 2/17 1 2 3 17