Browsing loại

Âm Nhạc GĐPT

Âm Nhạc GĐPT

60 Năm GĐPT Kiên Giang

Nhân kỷ niệm 60 năm Hình Thành và Phát Triển Gia Đình Phật Tử Kiên Giang, Huynh Trưởng cao niên Vĩnh Hanh Thái Chí Bình đã sáng tác tặng Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang nhạc phẩm "60 Năm GĐPT Kiên Giang".Ban…
Đọc thêm...