Bài Hát Kiểm Tra Kiến Thức Đoàn Sinh Trong Cuộc Thi “Đơn Vị Vững Mạnh” Năm 2018

DANH MỤC BÀI HÁT
KIỂM TRA KIẾN THỨC ĐOÀN SINH
TRONG CUỘC THI “ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH” NĂM 2018

Để góp phần hỗ trợ các đơn vị thực hiện tốt cuộc thi đua Đơn Vị Vững Mạnh năm 2018, đồng thời có thể giảng dạy tốt bộ môn văn nghệ trong sinh hoạt Gia Đình Phật Tử, Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang phát hành 15 nhạc phẩm sinh hoạt Gia Đình Phật Tử thuộc danh mục các bài hát kiểm tra kiến thức đoàn sinh trong cuộc thi “Đơn Vị Vững Mạnh” năm 2018.

STT

TÊN BÀI HÁT

TÊN TÁC GIẢ

BÀI SỐ… TRONG TẬP

BÀI HÁT
(Anh chị em nhấn vào “Tải về máy” để tải bài hát)

01 Họp Vui Dương Xuân Dưỡng Bài số 21 Tập 60 BHSH

[drivr id=”1on-Xs8S-_RZlve_gAnh8Rm501FMygOfP” type=”audio”]
Tải về máy

02 Ca Họp Đoàn Lê Cao Phan Bài số 22 Tập 60 BHSH

[drivr id=”133rYUm1mTAQaQGYI_vqGqOltzBhpKRzL” type=”audio”]
Tải về máy

03 Dòng Anoma Hoàng Cang Bài số 24 Tập 60 BHSH

[drivr id=”1KEWlaRBy5o1fOvBAeQYski6d1vZh976W” type=”audio”]
Tải về máy

04 Mầm Măng Khuyết danh Bài số 25 Tập 60 BHSH

[drivr id=”1KwdUDb4aJoFZCWIjnuXoihjLTHZ8pQG1″ type=”audio”]
Tải về máy

05 Bí Bo Xình Xịch Hùng Lân Bài số 34 Tập 60 BHSH

[drivr id=”1xAhnNB6HEdvU2mkJXLENgBsai0qscjyN” type=”audio”]
Tải về máy

06 Con Voi Khuyết danh Bài số 42 Tập 60 BHSH

[drivr id=”1W8eEUB8BEfRW2vQEX2GJ1gas4yRtsnJM” type=”audio”]
Tải về máy

07 Con Cóc Minh Kim Bài số 49 Tập 60 BHSH

[drivr id=”1V-CFy8Z5EHeQSCKK2bSOhWXmIC1wbNUr” type=”audio”]
Tải về máy

08 Bài Ca Tạm Biệt Khuyết danh Bài số 60 Tập 60 BHSH

[drivr id=”1A9c8gzobV4sQuyJfgP5EuwW5RMCJAzFq” type=”audio”]
Tải về máy

09 Mừng Thầy Đến Khuyết danh Bài số 17 Tập 80 CKTT

[drivr id=”0B9CNpQjLF3tTV3pHajZTOWFsVHM” type=”audio”]
Tải về máy

10 Mừng Bác Gia Trưởng Khuyết danh Bài số 18 Tập 80 CKTT

[drivr id=”1puJU-9rPPfW06w54bhGhTR_gkIaAXt2q” type=”audio”]
Tải về máy

11 Mừng Trại Sinh Minh Kim Bài số 25 Tập 80 CKTT

[drivr id=”1Dty7PclCPoOmnMcY-LyWa5WEE1-aFS0R” type=”audio”]
Tải về máy

12 Mừng Khánh Đản Minh Kim Bài số 53 Tập 80 CKTT

[drivr id=”14RsXk_Yb5FzUX29RoFvDFdgm4hlBCSEk” type=”audio”]
Tải về máy

13 Xuất Gia Hoàng Cang Bài số 48 Tập 80 CKTT

[drivr id=”1G5xeInX_sA-WcNwD-p1e5hTMC2UdWpvg” type=”audio”]
Tải về máy

14 Mừng Vu Lan Về Nhật Thành Bài số 60 Tập 80 CKTT

[drivr id=”1kwSb-141bMEKCtj5qsFEIRx8id6nBteq” type=”audio”]
Tải về máy

15 Đêm Thành Đạo Minh Minh Bài số 74 Tập 80 CKTT

[drivr id=”1WUnvGOubiH6HX_AY9tJ9c6kQUIfI1g7Y” type=”audio”]
Tải về máy

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.