Thư Mời Họp: Chấm điểm Đơn vị vững mạnh năm 2018

G

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 32-2018/BHD-TT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

 

Kiên Giang, ngày 4 tháng 12 năm 2018

THƯ MỜI HỌP
Chấm điểm Đơn vị vững mạnh năm 2018

Kính gởi: CÁC ANH CHỊ BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI
ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH NĂM 2018

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính thưa các Anh, Chị,

– Căn cứ chương trình làm việc Quý IV-2018 của Ban Hướng Dẫn PB.GĐPT Kiên Giang;

– Căn cứ Kế hoạch thi đua “Đơn vị Vững mạnh” năm 2018

Thường trực Ban Hướng dẫn kính mời các thành viên trong Ban Giám khảo có tên dưới đây đến họp:

Thời gian : Vào lúc 13 giờ ngày thứ Bảy, 15/12/2018

Địa điểm :Tại tư gia Chị Trưởng Ban Hướng Dẫn

  1. Chị Diệu Thiện Trần Thế Mỹ
  2. Anh Minh Kim Quách Văn Thành
  3. Chị Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên
  4. Anh Thiện Châu Hồ Tuấn Ngọc
  5. Chị Tuệ Nghiêm Huỳnh Thị Bé
  6. Anh Minh Lễ Nguyễn Văn Mới
  7. Anh Huệ Thiện Lâm Hữu Tân

Lưu ý:

1- Khi đến họp, mỗi thành viên, tùy theo chức năng của mình, nhớ mang theo đầy đủ chứng từ như : bảng chấm điểm khảo sát đơn vị, sổ điểm danh các phiên họp quý, báo cáo quý của các đơn vị, danh sách Ban bảo trợ các đơn vị đã nộp tiền bảo trợ trong năm 2018, danh sách huynh trưởng có dự học hằng tháng, kết quả thi lên bậc của từng đơn vị, danh sách ban huynh trưởng các đơn vị, bản tin tham gia trang web của đơn vị, sổ quỹ ghi nhận tình hình đóng nguyệt liễm của huynh trưởng và niên liễm của đơn vị, v.v… Nếu thiếu các chứng từ nêu trên, việc chấm điểm sẽ không tiến hành được.

2- Các anh chị có tên trên đây cố gắng sắp xếp công việc để có mặt trong buổi họp. Bất cứ một anh chị nào không đến họp thì buổi làm việc sẽ bị hủy bỏ vì không đủ chứng cứ để chấm điểm.

Ngoài việc chấm điểm Đơn vị vững mạnh, buổi họp còn tiến hành một số Phật sự cần thiết như sau:

1) Nghe anh Chánh Thư ký BHD thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động GĐPT trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động trong năm 2019.

2) Anh Chánh Thư ký BHD trình bày kế hoạch tổ chức lễ thọ cấp và hội nghị tổng kết Phật sự năm 2018

Thường trực BHD rất mong các anh chị thành viên Ban giám khảo có mặt đầy đủ và chuẩn bị các chứng từ cần thiết, giúp cho công việc chấm điểm được nhanh chóng và chính xác.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

TM.BHD PHÂN BAN GĐPT.KG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

HTr cấp Dũng Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nó mắng tôi, đánh tôi,
Nó thắng tôi, cướp tôi
Không ôm hiềm hận ấy,
Hận thù được tự nguôi.

Phẩm Song Yếu

Tháng 05 năm 2024
21
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 3
Ngày Ất Dậu
Tháng Kỷ Tỵ
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
14
Tháng 04
Kiên Giang