KẾ HOẠCH: V/v tổ chức thực hiện thi đua “Đơn Vị Vững Mạnh” trong các đơn vị Gia Đình Phật Tử tại Kiên Giang năm 2018

G

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số:  01/KH-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

Kiên Giang, ngày 01  tháng 03 năm 2018

KẾ HOẠCH:
V/v tổ chức thực hiện thi đua “Đơn Vị Vững Mạnh”
trong các đơn vị Gia Đình Phật Tử tại Kiên Giang năm 2018

 

I- Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

1)Nhằm tạo động lực giúp các đơn vị GĐPT trong tỉnh giữ vững nề nếp tu học và sinh hoạt, từ đó đưa mọi mặt sinh hoạt GĐPT trong tỉnh Kiên Giang tiến bộ và phát triển một cách đồng đều;

2)Nhằm tạo cơ hội cho huynh trưởng trẻ các đơn vị nâng cao tay nghề để trở thành một thế hệ huynh trưởng đa năng đa hiệu, có đủ năng lực kế tục sự nghiệp Áo Lam tại tỉnh nhà;

3)Cuộc thi đua diễn ra trong tinh thần trung thực, cầu tiến và vì lợi ích của tổ chức Áo Lam.. Tuyệt đối không vì háo danh mà làm dối trá theo kiểu qua loa, hình thức hoặc để đối phó

4)Nói là thi đua nhưng không phải là cuộc đối đầu trực tiếp giữa các đơn vị với nhau, mà chính là tự thân mỗi đơn vị vượt thắng chính mình để vươn lên đạt tới tiêu chuẩn một Đơn Vị Gia Đình Phật Tử Vững Mạnh đúng nghĩa từ hình thức cho tới nội dung.

5)Qua kinh nghiệm 5 năm trước, tiêu chuẩn thi đua năm 2018 được điều chỉnh đôi chút cho phù hợp với tình hình thực tế hơn.

6) Các tiêu chí thi đua trong Kế hoạch này cần được thực hành thường xuyên tại đơn vị mình để nâng cao chất lượng sinh hoạt của đơn vị, chứ không phải chỉ làm để đối phó mỗi lần Ban giám khảo đến khảo sát sinh hoạt tại đơn vị mình.

II-THỜI GIAN VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN :

1)Thời gian : Phát động  thi đua vào tháng 3/2018. Kết thúc và khen thưởng vào ngày tổng kết hoạt động GĐPT năm 2018.

2)Phạm vi áp dụng thi đua :  cuộc thi được thực hiện tại 13 đơn vị  :

-GĐPT Tam Bảo RG – GĐPT Tam Bảo HT – GĐPT Phật Quang – GĐPT Bửu Sơn – GĐPT Kim Quang – GĐPT Bửu Thọ – GĐPT Bửu Khánh – GĐPT Sùng Đức – GĐPT Bửu Quang – GĐPT Bửu An – GĐPT Ngọc Hưng – GĐPT Thanh Hòa – GĐPT Ngọc Hải

III-BAN GIÁM KHẢO :

Trưởng BGK: HTr cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ, Trưởng BHD.PBGĐPT/KG

Phó BGK : HTr cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, Phó BHD. PBGĐPT/KG

Phó BGK : HTr cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên, Phó BHD. PBGĐPT/KG

Thư ký : HTr cấp Tín Minh Lễ Nguyễn Văn Mới, chánh thư ký BHD.PBGĐPT.KG

Phó thư ký : HTr cấp Tập Huệ Thiện Lâm Hữu Tân, ủy viên TT BHD. PB GĐPTKG

Kiểm soát : HTr cấp Tín Thiện Châu Hồ Tuấn Ngọc, UV Tổ kiểm BHD. PBGĐPT

IV-THỂ THỨC THỰC HIỆN :

-Giám khảo trực tiếp khảo sát tại đơn vị gồm có :

1)HTr cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ, Trưởng BHD Phân ban GĐPT KG

2)HTr cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, Phó Trưởng BHD.PBGĐPT KG

3)HTr cấp Tín Thiện Châu Hồ Tuấn Ngọc, Ủy viên Tổ Kiểm BHD.PBGĐPTKG

4)HTr cấp Tín Minh Lễ Nguyễn Văn Mới, Chánh Thư ký BHD.PBGĐPT KG

-4 giám khảo trên đây sẽ thay phiên nhau đi khảo sát mỗi đơn vị 1 lần/ năm

-Ngày giờ khảo sát do giám khảo tự chọn và không cho đơn vị biết trước

Chương trình buổi khảo sát như sau :

1- Lễ Phật – Thực hành Chánh niệm (Trong thời gian này, GK xem xét các loại sổ sách của đơn vị)

2- Chào cờ – Điểm danh báo cáo – Câu chuyện dưới cờ

3- Họp đoàn tự trị

4- Học Phật pháp

5- Kiểm tra kiến thức đoàn sinh

-Trước khi kết thúc buổi khảo sát, GK thông báo cho đơn vị biết kết quả thực hiện của đơn vị qua một số tiêu chí trong buổi sinh hoạt để Ban huynh trưởng rút kinh nghiệm.

-Cuối năm, BGK sẽ họp chấm điểm từng đơn vị theo kết quả do các GK ghi nhận qua lần khảo sát . Bảng kết quả chấm điểm được công khai qua 3 hình thức :

1)Đăng trên Website của Ban Hướng Dẫn GĐPT Tỉnh KG

2)Gởi cho Ban huynh trưởng các đơn vị

3)Gởi cho thầy Cố vấn giáo hạnh của mỗi đơn vị

-BHD trình lên Thầy trưởng ban HDPT ký Giấy công nhận ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH cho đơn vị nào đạt đủ số điểm  như dưới đây

1)Đơn Vị Vững Mạnh Xuất Sắc  (dành những đơn vị đạt từ 90 – 100% số điểm tối đa )

2)Đơn Vị Vững Mạnh  (dành cho những đơn vị đạt từ 80 – dưới 90% số điểm tối đa )

V-TIÊU CHÍ ĐỂ KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ CHẤM ĐIỂM :

-BGK sẽ căn cứ vào bảng 23 tiêu chí sau đây để khảo sát, đánh giá, chấm điểm :

(Mỗi tiêu chí thực hiện hoàn hảo được 10 điểm – Riêng tiêu chí 23 điểm tối đa là 40 – Tiêu chí nào có hệ số 2 thì số điểm được nhân lên 2 lần )

-Đối với GĐPT Sùng Đức, vì ở đảo xa nên được bớt 50% đối với  tiêu chí số: 1

-Về tiêu chí Đoàn Quán, đơn vị nào do điều kiện khách quan không có Đoàn quán thì chỉ bị trừ điểm và vẫn được công nhận Đơn vị vững mạnh nếu như các tiêu chí còn lại đạt đủ số điểm nêu trên.

-Trong 22 tiêu chí còn lại, nếu có tiêu chí nào đơn vị hoàn toàn không thực hiện  thì đơn vị đó bị loại , không được công nhận ĐVVM mặc dù các tiêu chí khác có thể đạt đủ điểm ĐVVM.

-Dưới đây là bảng kê và phân loại tiêu chí :

A-CÁC TIÊU CHÍ THỂ HIỆN BỔN PHẬN CỦA CÁ NHÂN VÀ ĐƠN VỊ
TRONG VIỆC ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN
TỔ CHỨC GĐPT TRONG TỈNH:

1)Đơn vị có tham dự đầy đủ các phiên họp lệ hằng quý của BHD (hệ số 1)

2)Đơn vị có báo cáo hoạt động mỗi quý   (hệ số 1)

3)Đơn vị có hưởng ứng các mặt hoạt động do BHD Tỉnh đề ra (hệ số 2)

4)Huynh trưởng (có cấp) của đơn vị có tham gia đầy đủ các mặt hoạt động do BHD Tỉnh phân công (hệ số 2)

5)Đơn vị có vận động nhà hảo tâm tham gia Ban Bảo Trợ GĐPT Tỉnh (hệ số 2)

6)Đơn vị và huynh trưởng (có cấp) của đơn vị có đóng niên liễm, nguyệt liễm đầy đủ theo quy định (hệ số 1)

7)Đơn vị có tham gia tin bài được đăng trên Website của BHD Tỉnh (hệ số 1)

B-CÁC TIÊU CHÍ THỂ HIỆN TRÌNH ĐỘ
VÀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA ĐƠN VỊ :

8)Đơn vị có chương trình sinh hoạt hằng tháng (quý) (hệ số 1)

9)Có đủ huynh trưởng dạy các bậc học (hệ số 1)

10)Chất lượng giảng dạy một tiết học của huynh trưởng trong buổi sinh hoạt (hệ số 2)

11)Đơn vị có tổ chức định kỳ các hoạt động ngoại khóa (hệ số 2)

12)Đơn vị có lực lượng kế thừa (hệ số 2)

13)Tỷ lệ HT của đơn vị  tham gia lớp tu học Kiên, Trì, Định, Lực hằng tháng (hệ số 2)

C-CÁC TIÊU CHÍ THỂ HIỆN TRÌNH ĐỘ QUẢN TRỊ
VÀ THỰC HIỆN NỘI QUY GĐPTVN :

14)Đơn vị có các loại cờ : Gia đình, đoàn, đội (chúng), đàn (hệ số 1)

15)Đoàn viên đơn vị (gồm huynh trưởng và đoàn sinh)  mặc đồng phục và đeo huy hiệu, cấp hiệu v.v… đấy đủ theo đúng Nội Quy GĐPT và Nội Quy huynh trưởng (hệ số 1)

16)Ban huynh trưởng đơn vị có đủ người đảm nhiệm các chực vụ (hệ số 1)

17)Đơn vị có đoàn quán . Đoàn quán có phát huy tác dụng như chức năng đã được quy định (hệ số 1)

18)Đơn vị có các loại sổ cần thiết sau đây  : 1/Sổ danh bộ Gia đình  – 2/Sổ trực – 3/ Sổ khí mảnh – 4/Sổ quỹ – 5/Sổ ghi biên bản các cuộc họp ban HT hằng tuần (hệ số 1)

19)Ban huynh trưởng có họp hằng tuần (hệ số 1)

D-CÁC TIÊU CHÍ THỂ HIỆN HIỆU QUẢ SINH HOẠT CỦA ĐƠN VỊ

20)Số lượng huynh trưởng đoàn sinh có mặt trong buổi sinh hoạt (hệ số 2)

21)Đoàn sinh có tập chép bài đầy đủ, nghiêm túc trong giờ học (hệ số 1)

22)Tỷ lệ đoàn sinh trúng cách  kỳ thi lên bậc trong năm (hệ số 2)

23)Điểm kiểm tra kiến thức của đoàn sinh (hệ số 2)

VI- BẢN GIẢI THÍCH TIÊU CHUẨN CHẤM ĐIỂM
ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH

1)Đơn vị có tham dự đầy đủ các phiên họp lệ hằng quý của BHD (hệ số 1): Người thay mặt đơn vị phải là gia trưởng. Nếu gia trưởng vì lý do bất khả kháng phải vắng mặt thì liên đoàn trưởng đi thay.  Đơn vị tham dự đầy đủ các phiên họp lệ BHD thì được 10 điểm. Nếu vằng mặt một kỳ thì bị trừ 03 điểm / 1 kỳ.

 

2)Đơn vị có báo cáo hoạt động mỗi quý (hệ số 1)Báo cáo phải thể hiện đầy đủ các số liệu  hoạt động theo mẫu nêu ra. Báo cáo phải có chữ ký của gia trưởng và thầy trụ trì. Nếu thiếu báo cáo 1 kỳ sẽ bị trừ 03 điểm / 1 kỳ. Nếu báo cáo có nhưng không hoàn chỉnh sẽ bị trừ 1 điểm/1 lỗi.

3)Đơn vị có hưởng ứng các mặt hoạt động do BHD Tỉnh đề ra (hệ số 2): Nếu đơn vị không tham gia vì bất cứ lý do nào sẽ bị trừ 05 điểm / 1 lần không tham gia

4)Huynh trưởng có cấp của đơn vị tham gia đầy đủ các mặt hoạt động do BHD Tỉnh phân công (hệ số 2) : nếu số HT tham gia dưới 50% thì không có điểm. Nếu HT tham gia từ 50% trở lên thì cho điểm theo phần trăm.

5)Đơn vị có vận động nhà hảo tâm tham gia Ban Bảo Trợ GĐPT Tỉnh (hệ số 2): Đơn vị vận động ít nhất 10 ban viên Ban Bảo trợ. Nếu vận động nhiều hơn thì kể từ ban viên thứ 11, mỗi ban viên được thưởng 1 điểm . Nếu đơn vị vận động không đủ 10 ban viên thì cứ thiếu 1 người thì bị trừ 1 điểm

6)Đơn vị và huynh trưởng (có cấp) của đơn vị có đóng niên liễm, nguyệt liễm đầy đủ theo quy định (hệ số 1):

-Đơn vị không đóng niên liễm thì trừ 5 điểm

-Mỗi huynh trưởng không đóng nguyệt liễm thì trừ 2 điểm/ 1 huynh trưởng / quý

7)Đơn vị có tham gia tin bài được đăng trên Website BHD Tỉnh (hệ số 1) : tin bài phải có hình ảnh minh họa. Mỗi đơn vị tham gia tối thiểu 1 tin bài/1 quý. Nếu thiếu 1 tin bài sẽ bị trừ 2,5 điểm. Tin bài quý nào phải gởi đăng trong quý đó. Nếu trong 1 quý có 2 tin bài trở lên  thì cũng chỉ được kể là một tin bài.

8)Đơn vị có chương trình sinh hoạt hằng tháng (quý) (hệ số 1): Chương trình sinh hoạt được đánh máy và phát cho ban huynh trưởng mỗi người 1 bản để cùng thực hiện. Chương trình phải ghi đầy đủ ngày tháng, môn học, bậc hoc, tên bài học, tên HTr giảng huấn- Hoặc ngày đó không học thì cũng ghi rõ đơn vị làm gì trong buổi sinh hoạt đó (càng cụ thể càng tốt). Chương trình phải được phát trước cho từng HTr. Nếu vi phạm một lỗi sẽ bị trừ 2 điểm

9)Có đủ huynh trưởng dạy các bậc học (hệ số 1): Nếu gặp trường hợp một HTr phải dạy  hai hoặc nhiều  bậc cùng lúc thì đơn vị sẽ không đạt điểm tối đa  trong tiêu chí này. Cứ thiếu HTr giảng dạy 1 bậc thì trừ 03 điểm / bậc. Riêng môn dạy hát thì được dạy chung cho cả Gia đình mà không bị trừ điểm.

10)Chất lượng giảng dạy một tiết học của huynh trưởng trong buổi sinh hoạt  (hệ số 2):    -Dạy đúng chương trình sinh hoạt quý (1 điểm)

-Dạy đúng theo trình tự Giáo án (4 điểm)

-Hướng dẫn đoàn sinh ghi “từ khóa” thay cho việc chép bài ( 2 điểm)

-Kỷ luật trong giờ học ( 2 điểm)

-Đúng giờ ( 1 điểm )

11)Đơn vị có định kỳ tổ chức các hoạt động ngoại khóa (hệ số 2): hoạt động ngoại khóa bao gồm 4  loại hình sau đây :

12.1-Cắm trại- dã ngoại-du khảo : Đơn vị tổ chức được 2 lần/ năm thì không bị trừ điểm (không kể lần tham gia trại Lục Hòa, trại Dũng, trại Hạnh hằng năm do BHD Tỉnh tổ chức)

12.2-Văn nghệ : Đơn vị tổ chức được 2 lần/năm sẽ không bị trừ điểm (Nếu tham gia biểu diễn do BHD Tỉnh tổ chức chung thì được kể vào số lần trong năm)

12.3-Hộ trì Tam Bảo : tức tham gia công quả những Phật sự do chùa tổ chức. Mỗi năm ít nhất được 2 lần thì không bị trừ điểm

12.4-Hoạt động xã hội – Tương trợ đoàn viên : Mỗi năm đơn vị có tổ chức thực hiện hoạt động này ít nhất 3 lần thì xem như đạt tiêu chí này

Trong bốn loại hình trên, nếu đơn vị thiếu loại hình nào sẽ bị trừ 2,5 điểm/ 1 loại hình

12)Đơn vị có xây dựng lực lượng kế thừa (hệ số 2):

-Mỗi đoàn phải có ít nhất 1 HT tập sự. Đoàn nào không có trừ 2 điểm/ đoàn

-Năm nào đơn vị  không đưa HT tập sự đi dự trại huấn luyện thì trừ 5 điểm

13)Tỷ lệ huynh trưởng đơn vị theo học Lớp Kiên, Trì, Định. Lực mỗi tháng : (hệ số 2)

– Tỷ lệ HT theo học = Tổng số lượt HT tham dự x 100

Tổng số lượtHT phải tham dự trong năm

-Đạt tỷ lệ 80% trở lên : không bị trừ điểm

-Từ 50% đến 79% tính điểm theo tỷ lệ ( TD: 70% được 7 điểm, 50% được 5 điểm)

-Dưới 50% thì không có điểm ở tiêu chí này

14)Đơn vị có đủ các loại cờ (hệ số 1): gồm cờ Gia đình, cờ đoàn, cờ đội,chúng,đàn. Nếu thiếu một trong 3 loại cờ trên thì bị trừ 3 điểm/1 loại cờ

15)Đoàn viên đơn vị (gồm huynh trưởng và đoàn sinh)  mặc đồng phục và đeo huy hiệu, cấp hiệu v.v… đầy đủ theo đúng Nội Quy GĐPT và Nội Quy huynh trưởng (hệ số 1):  huynh trưởng phải mặc đoàn phục với đầy đủ huy hiệu, cấp hiệu, phù hiệu chức vụ, đội nón Tứ Ân, mang giày.Nếu vi phạm một lỗi nào sẽ bị trừ 1 điểm/1 huynh trưởng. Đoàn sinh có thể chế bớt mang giày và đội mũ nhưng đoàn phục vẫn phải đầy đủ như huynh trưởng. Tuyệt đối không được mặc quần jean hay quần màu khác với đoàn phục mẫu. Nếu phạm lỗi này sẽ bị trừ 2 điểm/1 trường hợp.

16)Ban huynh trưởng đơn vị có đủ người đảm nhiệm các chức vụ (hệ số 1) : Đơn vị phải có đủ các chức danh quan trọng như sau :

1-Gia trưởng

2-Liên đoàn trưởng

3-Đoàn trưởng Thiếu nam                (Nếu thiếu 1 trong các chức danh này thì trừ

4-Đoàn trưởng Thiếu nữ                                                     3 điểm / 1 chức danh)

5-Đoàn trưởng Oanh nam

6-Đoàn trưởng Anh nữ

17)Đơn vị có đoàn quán, đoàn quán phải phát huy tác dụng (hệ số 1): Một Đoàn quán đúng nghĩa phải là một đoàn quán tương đối rộng, có thể sử dụng cho ban huynh trưởng làm nơi hội họp; phải có trang trí bàn thờ Phật; phải có 4 góc đoàn cho các đoàn trình bày sức sống của đoàn mình; phải có kho để chứa vật dụng;  không gian chung quanh đoàn quán phải xanh sạch đẹp. Trong 5 tiêu chuẩn trên nếu đạt đủ thì mới được điểm tối đa.

18)Đơn vị có các loại sổ cần thiết (hệ số 1): Đơn vị có các loại sổ cần thiết sau đây  : 1/Sổ danh bộ Gia đình  – 2/Sổ trực – 3/ Sổ khí mảnh – 4/Sổ quỹ – 5/Sổ ghi biên bản các cuộc họp ban HT hằng tuần.Trong những loại sổ sách này, nếu đơn vị thiếu hoặc làm không đúng biểu mẫu, hoặc có sổ mà không  cập nhật thì đều bị trừ 03 điểm / 1 sổ.

19)Ban huynh trưởng có họp hằng tuần (hệ số 1): Nội dung buổi họp hằng tuần được thể hiện trong Sổ ghi biên bản cuộc họp huynh trưởng (hoặc  trong Sổ Trực hằng tuần). Biên bản phải được viết hoàn chỉnh về hình thức lẫn nội dung., Nếu tuần nào ban huynh trưởng không có họp sẽ bị trừ 2 điểm/ 1 lần họp

20)Số lượng huynh trưởng và đoàn sinh có mặt trong buổi sinh hoạt (hệ số 2): đơn vị phải có đủ 4 đoàn, mỗi đoàn phải có ít nhất 8  đoàn sinh. Nếu đoàn nào không đủ số 8 đ/s thì bị trừ 2 điểm/đoàn. Nếu đơn vị nào thiếu hẵn 1 đoàn thì bị trừ 3 điểm/đoàn. Đối với huynh trưởng, BGK căn cứ vào báo cáo nhân sự của đơn vị, sẽ trừ 1 điểm/1 huynh trưởng vắng mặt

21)Đoàn sinh có tập chép bài đầy đủ, nghiêm túc trong giờ học (hệ số 2) :

– 90% – 100% đoàn sinh có tập chép bài thì được điểm tối đa

-từ 50% đến dưới 90% có tập chép bài thì được điểm theo % (TD: 50% thì được 5 điểm – 60% thì được 6 điểm v.v…)

-Nếu tỷ lệ đs có tập chép bài dưới 50% thì không có điểm ở tiêu chí này

22) Tỷ lệ đoàn sinh trúng cách kỳ thi lên bậc trong năm (hệ số 2) :

-Tỷ lệ đs trúng cách =   tổng số đs trúng cách x 100

Tổng số đoàn sinh của đơn vị

-Tỷ lệ trúng cách từ 90% đến 100% thì được điểm tối đa

-Tỷ lệ trúng cách từ 50% đến dưới 90% thì được điểm theo % (TD; tỷ lệ 50% được 5 điểm – 6o% được 6 điểm v.v…)

-Tỷ lệ trúng cách dưới 50% thì không có điểm ở tiếu chí này.

23) GK kiểm tra kiến thức của Huynh trưởng và đoàn sinh (hệ số 2): Đề kiểm tra gồm 2 loại :

-Loại A dành cho các đơn vị đã sinh hoạt 2 năm trở lên gồm các câu hỏi thuộc bậc Hướng thiện và Sơ thiện (ngành Thiếu) và bậc Mở mắt và Cánh mềm (ngành Oanh)

-Loại B dành cho những đơn vị sinh hoạt dưới 2 năm gồm các câu hỏi thuộc bậc Hướng thiện (ngành Thiếu) , bậc Mở mắt (ngành Oanh)

GK sẽ chọn lần lượt từng đoàn để khảo sát kiến thức

+Đối với đoàn sinh, GK khảo sát về Phật pháp, HĐTN và bài hát

+Đối với huynh trưởng, GK khảo sát về Nội quy, Quy chế, Lịch sử, Tổ chức, những nội dung đã đăng trên website Phân ban và những vấn đề thực tiễn trong sinh hoạt GĐPT (Khảo sát đoàn sinh đoàn nào thì khảo sát huynh trưởng đoàn đó. Đoàn nào không có huynh trưởng để khảo sát thì bị mất điểm)

Điểm tối đa của mỗi đoàn là 10 điểm Số điểm cả 4 đoàn được cộng chung thành số điểm của tiêu chí 23.Điểm tối đa của tiêu chí này là 40 điểm x hệ số 2 = 80 điểm

Trong 5 năm qua, cuộc thi ĐVVM đã là động lực thúc đẩy ban huynh trưởng các đơn vị chịu thương chịu khó, nỗ lực đưa đơn vị tiến bộ mọi mặt, tạo ra không khí phấn khởi thi đua sôi nổi trong huynh trưởng và đoàn sinh. Nhờ đó mà tạo được niềm tin đối với chư Tôn đức tăng, ni, ban bảo trợ và phụ huynh đoàn sinh, góp phần phát triển sinh hoạt GĐPT trong tỉnh cả về lượng và chất.

Ban Hướng dẫn GĐPT Tỉnh mong rằng  các đơn vị sẽ tiếp tục phát huy  hơn nữa hiệu quả phong trào trong năm 2018 để tổ chức Áo Lam Kiên Giang đã vững mạnh lại càng vững mạnh hơn.

 

TM.BHD PHÂN BAN GĐPT.KG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký) 

HTr cấp Dũng Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

DANH MỤC BÀI HÁT
KIỂM TRA KIẾN THỨC ĐOÀN SINH
TRONG CUỘC THI “ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH” NĂM 2018

STT

TÊN BÀI HÁTTÊN TÁC GIẢ

BÀI SỐ… TRONG TẬP

01Họp VuiDương Xuân DưỡngBài số 21 Tập 60 BHSH
02Ca Họp ĐoànLê Cao PhanBài số 22 Tập 60 BHSH
03Dòng AnomaHoàng CangBài số 24 Tập 60 BHSH
04Mầm MăngKhuyết danhBài số 25 Tập 60 BHSH
05Bí Bo Xình XịchHùng LânBài số 34 Tập 60 BHSH
06Con VoiKhuyết danhBài số 42 Tập 60 BHSH
07Con CócMinh KimBài số 49 Tập 60 BHSH
08Bài Ca Tạm BiệtKhuyết danhBài số 60 Tập 60 BHSH
09Mừng Thầy ĐếnKhuyết danhBài số 17 Tập 80 CKTT
10Mừng Bác Gia TrưởngKhuyết danhBài số 18 Tập 80 CKTT
11Mừng Trại SinhMinh KimBài số 25 Tập 80 CKTT
12Mừng Khánh ĐảnMinh KimBài số 53 Tập 80 CKTT
13Xuất GiaHoàng CangBài số 48 Tập 80 CKTT
14Mừng Vu Lan VềNhật ThànhBài số 60 Tập 80 CKTT
15Đêm Thành ĐạoMinh MinhBài số 74 Tập 80 CKTT


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ý dẫn đầu các pháp,
Ý làm chủ, ý tạo;
Nếu với ý ô nhiễm,
Nói lên hay hành động,
Khổ não bước theo sau,
Như xe, chân vật kéo.

Phẩm Song Yếu 1

Tháng 06 năm 2024
22
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 7
Ngày Đinh Tỵ
Tháng Canh Ngọ
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
17
Tháng 05
Kiên Giang