Thông Báo: Kết quả chấm điểm thi đua Đơn vị Vững mạnh năm 2018

G

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~

Số: 33/TB-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

Kiên Giang, ngày 16 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v kết quả chấm điểm thi đua Đơn vị Vững mạnh năm 2018

 Kính gởi : CÁC ĐƠN VỊ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
        TRONG TỈNH KIÊN GIANG

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ban Hướng dẫn PBGĐPT Kiên Giang thông báo đến Quý Thầy Cố vấn giáo hạnh và Quý Ban Huynh trưởng các GĐPT trong tỉnh được liễu tri:

Vào lúc 13 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2018, tại tư gia chị Trưởng ban BHD.PBGĐPT Kiên Giang đã diễn ra phiên họp chấm điểm thi đua Đơn Vị Vững Mạnh năm 2018 . Thành phần tham gia chấm điểm gồm có :

  1. HTr cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ, Trưởng Ban Hướng dẫn
  2. HTr cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, Phó Trưởng BHD
  3. HTr cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên, Phó Trưởng BHD
  4. HTr cấp Tín Minh Lễ Nguyễn Văn Mới, Chánh Thư ký BHD
  5. HTr cấp Tín Thiện Châu Hồ Tuấn Ngọc, Ủy viên Tổ Kiểm BHD
  6. HTr cấp Tín Tuệ Nghiêm Huỳnh Thị Bé, Thư ký Ban Bảo trợ
  7. HTr cấp Tập Huệ Thiện Lâm Hữu Tân, Ủy viên Truyền thông BHD

Ban Giám khảo đã chấm điểm từng đơn vị dựa trên 23 tiêu chí đã được các đơn vị thống nhất và thực hiện trong năm 2018.

Sau bốn tiếng đồng hồ làm việc trong tinh thần nghiêm túc và khẩn trương, buổi chấm điểm đã đạt kết quả như sau :

-02 đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị Vững mạnh năm 2018 là : GĐPT Bửu Thọ (Châu Thành) và GĐPT Thanh Hòa (Hà Tiên)

-04 đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị Khá : Tam Bảo RG, Ngọc Hải, Sùng Đức, Bửu Sơn

-02 đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị Trung bình : Bửu Quang, Tam Bảo HT

-04 đơn vị dưới trung bình : Kim Quang, Bửu Khánh, Bửu An, Ngọc Hưng.

 

TM.BHD PHÂN BAN GĐPT.KG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

HTr cấp Dũng Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ

Dưới đây là bảng điểm cụ thể của từng đơn vị qua 23 tiêu chí:

BẢNG TỔNG KẾT ĐIỂM THI ĐUA
XÂY DỰNG ĐƠN VỊ VỮNG MẠNH
NĂM 2018


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ý dẫn đầu các pháp,
Ý làm chủ, ý tạo;
Nếu với ý ô nhiễm,
Nói lên hay hành động,
Khổ não bước theo sau,
Như xe, chân vật kéo.

Phẩm Song Yếu 1

Tháng 06 năm 2024
22
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 7
Ngày Đinh Tỵ
Tháng Canh Ngọ
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
17
Tháng 05
Kiên Giang