Lời cuối cùng, chúng tôi xin mạn phép mượn lời anh Đức Quảng tiễn đưa anh Vinh Hanh lần sau cuối.

Hỡi ơi! Trời đã về Tây

Ánh hồng le lói non đoài lạnh tanh

Tấc lòng tiễn biệt Vĩnh Hanh

Hạc vàng xuôi cánh mây xanh dặm ngàn.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here