Cùng Về Thiên Ấn

CÙNG VỀ THIÊN ẤN

Nhạc và lời : Xuân Lam

Cùng về Thiên Ấn, chúng ta nắm tay cùng ca

Bên ánh nắng hè, mừng reo gió mới

Cùng về Thiên Ấn, chúng ta gieo bao nguồn vui

Chung nhau kết đoàn màu Lam Tin  Hòa

Đoàn ta cùng nhau dũng tiến lên đi

Hòa ca trong ánh sáng Từ Bi

Niềm tin Đoàn ta giữ mãi trong tim

Giờ đây Đoàn ta vui sum vầy.

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.