Tiến Trình Hình Thành Và Phát Triển Gia Đình Phật Tử Việt Nam (Bài 21)

TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

Tác giả : THÍCH QUẢNG TRÍ
(Kỳ 21)

CHƯƠNG II
TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

I-GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH (1930-1950)

1) Từ phong trào Chấn Hưng Phật Giáo (1930-1940)

2) Giai đoạn hình thành (1940 – 1950)

2a. Đồng Ấu Phật Tử

2b. Đoàn Phật Học Đức Dục

2c.Gia Đình Phật Hóa Phổ

II-GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN (1951 – 1974)

*Năm 1951: đại hội Huynh trưởng GĐPT toàn quốc lần thứ I tại Huế

*Năm 1953: đại hội Huynh trưởng GĐPT lần thứ II tại Huế

* Năm 1955: đại hội Huynh trưởng GĐPT lần thứ III tại Đà Lạt

*Năm 1961:đại hội Huynh trưởng GĐPT toàn quốc lần thứ IV tại Sài Gòn

*Năm 1963: GĐPT tham gia cuộc vận động đòi bình đẳng tôn giáo

*Năm 1964: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ra đời.
                     Đại hội Huynh trưởng GĐPT toàn quốc lần thứ V tại Sài Gòn

*Năm 1967: Đại hội Huynh trưởng GĐPT toàn quốc lần thứ VI tại Sài Gòn

*Năm 1970: Đại hội Huynh trưởng GĐPT toàn quốc lần thứ VII tại Qui Nhơn (Bình Định)

*Năm 1973: Đại hội Huynh trưởng GĐPT toàn quốc lần thứ VIII tại Đà Nẵng

*Những sự kiện trong năm 1969:

Tháng 3/1969, anh Lương Hoàng Chuẩn đảm nhận chức vụ quyền vụ trưởng GĐPT vụ, kiêm quyền trưởng Ban Hướng dẫn GĐPT Trung Ương, tạm thay cho anh Võ Đình Cường bị chánh quyền bắt.

Ngày 05, 06, 07/7/1969 đại diện GĐPT Việt Nam tham dự hội thảo Thanh Niên toàn quốc tại Tổng vụ Thanh niên, 294 đường Công Lý, Sài Gòn.

Ngày 23 đến 26/8/1969, đại hội Huynh trưởng ngành Nữ tại Nha Trang

*Năm 1970: Đại hội Huynh trưởng GĐPT toàn quốc lần thứ VII tại Qui Nhơn (Bình Định):

Đại hội diễn ra từ 25 đến 28/7/1970 tại trường Trung học Bồ Đề và chùa Tỉnh hội Bình Định. Đây là một đại hội lớn với khoảng 500 huynh trưởng bao gồm: 246 đại biểu thuộc 39 phái đoàn trong toàn quốc. Trên 200 đại biểu  Giáo hội các cấp và Ban Bảo trợ đại diện cho 60 tỉnh, thành, Giáo hội toàn quốc về tham dự. Bên cạnh đó còn có một trại yểm trợ gồm khoảng 1200 đoàn sinh GĐPT địa phương.

Số lượng đoàn viên ghi nhận qua báo cáo tại đại hội VII : 780 đơn vị GĐPT, 250 đoàn Nam, Nữ PT, 1230 đoàn Thiếu nam, nữ, 64.900 đoàn sinh (có 8 đơn vị vắng mặt không có số lượng báo cáo : Phước Tuy, Vũng Tàu, Tây Ninh, An Xuyên, Ba Xuyên, Bạc Liêu, Kiến Tường và Miền Vĩnh Nghiêm)

Ngành Nữ được đại hội quan tâm như: duyệt xét tài liệu nữ công gia chánh, công cử ủy viên Thiếu nữ vào BHD/TW, quyết định đồng phục ngành nữ.

Mục đích và thành quả của đại hội :

1.Công cử xong thành phần BHD/TW nhiệm kỳ 1970-1972 (Biên bản số 2 tín nhiệm hoàn toàn thành phần BHD/TW hiện tại. Quyết nghị lưu nhiệm thành phần BHD/TW thêm một nhiệm kỳ 1970-1972. Ủy nhiệm BHD/TW mời thêm huynh trưởng đảm nhiệm các chức vụ thuộc thành phần BHD/TW hiện đang khiếm khuyết)

2.Hoàn tất việc duyệt xét 16 bộ tài liệu huấn luyện huynh trưởng và tu học các ngành.

3.Kiểm điểm sinh hoạt toàn quốc và hoạch định chương trình hoạt động các cấp cho nhiệm kỳ tới.

4.Quyết nghị của đại hội thỉnh cầu Giáo hội can thiệp với chánh quyền đương thời trả tự do cho đạo hữu Võ Đình Cường, sáng lập viên, vụ trưởng GĐPT vụ kiêm trưởng Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPTVN, đạo hữu Nguyễn Khắc Từ, nguyên trưởng Ban Hướng dẫn GĐPT Thừa Thiên-Huế, đương kim ủy viên nghiên huấn Ban Hướng dẫn TW.

Từ ngày 15 đến 19/12/1970, khóa hội thảo huynh trưởng cấp Tấn lần đầu tiên tổ chức tại trại trường Lục Hòa-Đà Lạt. Hội thảo đã dự thảo Nội lệ tổng đoàn Cựu huynh trưởng GĐPTVN, phụ đính quy chế huynh trưởng và dự án Nội lệ Tương tế GĐPTVN.

Ngày 25/12/1970, lễ đặt đá tượng đài “Lục Hòa” trại trường GĐPTVN tại Đà Lạt.

Ngày 25 đến 31/12/1970 các khóa huấn luyện huynh trưởng (Lộc Uyển, A Dục và Huyền Trang) tổ chức tại Đà Lạt.

Tháng 12/1970, Anh Võ Đình Cường sau khi được trả tự do, nhận lại nhiệm vụ Trưởng Ban Hướng dẫn Trung Ương vào ngày 28/12/1970.

*Năm 1973: Đại hội Huynh trưởng GĐPT toàn quốc lần thứ VIII tại Đà Nẳng:

Đại hội được tổ chức tại chùa Pháp Lâm-Đà Nẳng vào ngày 29, 30, 31/7/1973 gồm 3 thành phần: Huynh trưởng, Cựu huynh trưởng và Ban Bảo trợ GĐPT.

Tiến trình hình thành và phát triển Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Bản tin Đại hội Huynh trưởng GĐPT toàn quốc lần thứ VIII tại Đà Nẳng

Mục đích:

-Tu chính Nội quy GĐPTVN

-Tu chính chương trình tu học các cấp

-Giao trách nhiệm cho BHD/GĐPT Đà Nẳng in ấn tài liệu tu học các cấp

-Cải tổ đường hướng sinh hoạt và chương trình tu học của đoàn sinh và huynh trưởng.

-Kiểm điểm và thảo luận đề án sinh hoạt trong nhiệm kỳ mới.

-Bầu BHD/TW nhiệm kỳ 1973-1975, anh Võ Đình Cường tái đắc cử trưởng ban.

Theo báo cáo của đại hội Huynh trưởng GĐPT toàn quốc năm 1973, có 42 phái đoàn hiện diện, 6 đoàn vắng mặt thiếu báo cáo.

Số lượng: 812 đơn vị GĐPT, 25 đoàn nam, nữ Phật tử; 1450 đoàn Thiếu nam, nữ; 1762 đoàn Oanh Vũ nam, nữ với 72.600 đoàn sinh.

Đại hội Cựu huynh trưởng bầu anh Tống Hồ Cầm làm trưởng Ban Chấp hành Trung ương Cựu huynh trưởng

Đại hội Ban Bảo trợ bầu đạo hữu Thái Tường là Trưởng Ban Chấp hành Trung ương BBT/GĐPTVN.

Ngày 23 đến 15/12/1973, tại Đà Lạt diễn ra các sinh hoạt của GĐPT như:

-Khóa hội thảo Huynh trưởng cấp Dũng và cấp Tấn toàn quốc

-Dự cử huynh trưởng cấp Tấn lên cấp Dũng

-Khánh thành tượng đài Lục Hòa-Đà Lạt

-Trại huấn luyện huynh trưởng cấp 3 Vạn Hạnh lần thứ I tại Đà Lạt do anh Võ Đình Cường làm trại trưởng.

*Những sự kiện diễn ra trong năm 1974:

Ngày 02/1/1974, Gia Đình Phật Tử vụ, Ban Hướng dẫn Trung ương ra Quyết định số 67/QĐ xếp cấp Dũng 3 Huynh trưởng:

-Nguyễn Châu pháp danh Nguyên Tín,

-Ngô Văn Mão pháp danh Tâm Khuyến,

-Nguyễn Xuân Quyền pháp danh Tâm Thiệt

(Còn tiếp…)

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.