Tiến Trình Hình Thành Và Phát Triển Gia Đình Phật Tử Việt Nam (Bài 17)

G

TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

Tác giả :  THÍCH QUẢNG TRÍ
(Kỳ 17)

CHƯƠNG II
TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

I-GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH (1930-1950)

1) Từ phong trào Chấn Hưng Phật Giáo (1930-1940)

2) Giai đoạn hình thành (1940 – 1950)

2a. Đồng Ấu Phật Tử

2b. Đoàn Phật Học Đức Dục

2c.Gia Đình Phật Hóa Phổ

II-GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN (1951 – 1974)

* Năm 1953: Đại hội Huynh trưởng GĐPT lần thứ II tại Huế

*Năm 1953:  đại hội Huynh trưởng GĐPT lần thứ II  tại Huế

* Năm 1955: đại hội Huynh trưởng GĐPT lần thứ III tại Đà Lạt

*Năm 1961:đại hội Huynh trưởng GĐPT toàn quốc lần thứ IV tại Sài Gòn

*Các hoạt động trong năm 1959 :

Ngày 5, 6 và 7/9/1959, Đại hội Phật giáo Việt Nam toàn quốc lần thứ III tại chùa Xá Lợi – Sài Gòn.

Ngày 10, 11 và 12/9/1959, Đại hội Giáo Hội Tăng Già toàn quốc diễn ra tại chùa Ấn Quang – Sài Gòn.

Trong hai đại hội này, niềm hảnh diện cho Gia Đình Phật Tử toàn quốc là được đại diện đọc chúc từ tại đại hội Phật giáo, với lời chúc từ đầy đạo vị, thanh cao:

“Hôm nay, ngày vui vẻ tưng bừng, ngày quy tụ hòa ái, tin yêu cho các cấp lãnh đạo Phật giáo nước nhà, quý Ngài Tôn Đức, Đại Đức, quý vị Phụ huynh đạo hạnh đã nói lên những lời hân hoan, tin tưởng trong dịp đại lễ này. Gia Đình Phật Tử chúng cháu, một tổ chức giáo dục các lớp Thanh, Thiếu, Nhi tin Phật toàn quốc, xin đại diện toàn thể anh, chị, em áo Lam, kính dâng lên đại hội lòng quy ngưỡng và sự chúc tụng an lạc”

Ngày 25/12/1959, Đại hội Gia Đình Phật Tử Trung phần diễn ra tại chùa Từ Đàm-Huế. Hiện diện trong buổi khai mạc đại hội có quý vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, quý Ban Trị sự và hội hữu trong Tổng hội Trung phần và Thừa Thiên cùng với đại biểu của 13 tỉnh Trung phần và Cao nguyên Trung phần tham dự. Buổi họp liên tiếp trong hai ngày 25 và 26, tối 26 lại có cuộc trình diễn văn nghệ của các GĐPT Thừa Thiên tại câu lạc bộ sĩ quan để chào mừng quý khách và đại biểu. Đại hội cùng với đêm văn nghệ này đã đem lại nhiều kết quả cao cho GĐPT Trung phần.

*Năm 1960 :

Tại chùa Tây Thiên, lần thứ hai Ban Hướng dẫn Thừa Thiên đã tổ chức trại huấn luyện huynh trưởng cấp II. Trại có tên “Kiên Thệ”, dành cho các nam nữ trại sinh thuộc các gia đình trong thành phố Huế và các vùng phụ cận, nhằm kịp thời đáp ứng cho sự phát triển nhanh chóng của tổ chức GĐPT tại Huế.

Ngày 6, 7, 8 và 9/6/1960, Ban Hướng dẫn Trung phần cùng với Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức trại họp bạn ngành Thiếu toàn quốc, lấy tên “Vạn Hạnh” tại Nha Trang. Ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn sàng và bắt đầu tiến hành, nhưng đến giờ phút chót bị chánh quyền đình chỉ, không cấp giấy phép.

Ngày 13, 14 và 15/7 Canh Tý (1960), nhân dịp lễ Vu Lan Báo Hiếu, GĐPT Quảng Nam-Đà Nẳng đã tổ chức trại họp bạn lấy tên là trại “Báo Hiếu Mục Kiền Liên”  tại xã Hòa Thọ, gần 900 đoàn sinh Thiếu nam, Thiếu nữ và gần 500 nam nữ Oanh Vũ Đà Nẳng tham dự trại.

*Năm 1961 :

Ngày 21, 22, 23 và 24/01/1961 tại chùa Từ Hiếu-Huế, đại hội Huynh trưởng GĐPT Trung phần cử hành. Sáng ngày 24, toàn thể đại hội đều làm lễ Thành Đạo và kỷ niệm đệ thập chu niên Gia Đình Phật Tử Trung phần. Kỳ đại hội này có đại biểu các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên, Đà Nẳng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kontum. Có 4 tỉnh vắng mặt vì bận Phật sự trong dịp lễ Thành Đạo. Trong giờ khai mạc đại hội có quý vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni trong Giáo Hội Phật Giáo Trung Phần, Thượng Tọa ủy viên GĐPT toàn quốc, quý vị đại diện hội Phật giáo Trung phần, đại diện Tỉnh hội Phật Giáo Thừa Thiên và một số đạo hữu huynh trưởng và các em Thiếu nam, Thiếu nữ trong các GĐPT thuộc thành phố Huế tham dự.

Trong buổi khai mạc đại hội ngày 22/01/1961, chị Hoàng Thị Kim Cúc, trưởng ban Hướng dẫn GĐPT Trung phần đọc bài diễn văn khai mạc, trong đó đã nói lên được tinh thần trách nhiệm của Ban Hướng dẫn Trung phần trong một năm qua (1960-1961), đồng thời nêu lên phương hướng sửa đổi chương trình và kế hoạch cho hướng đi tới.

Để việc thảo luận, sửa đổi chương trình được nhanh chóng và có hiệu quả, thiết tưởng nên làm việc theo nhóm, mỗi nhóm sẽ chú trọng một ngành trước khi có sự quyết định chung của toàn đại hội.

Chương trình hoạt động trong niên khóa mới như sau:

a.Xúc tiến gấp việc soạn thảo tài liệu học tập riêng của các ngành.

b.Tổ chức cuộc họp Ban Huynh trưởng toàn phần trong đó sẽ có trại riêng ngành.

c.Mở lớp huấn luyện Huynh trưởng các cấp thuộc phạm vi Tổng hội

d.Sửa soạn những điều kiện về tinh thần cho cuộc họp bạn ngành Thiếu toàn Phần, hầu tiến đến vấn đề thống nhất GĐPT toàn quốc về sau.

Từ ngày 07 đến ngày 19/6/1961, chị Hoàng Thị Kim Cúc cùng các vị trong Ban Hướng dẫn GĐPT Trung phần đi thăm và thị sát Phật sự các GĐPT tại Trung phần.

Ngày 05 và 06/8/1961, tại biển Mỹ Thủy, BHD.GĐPT Quảng Trị đã tổ chức trại họp bạn Huynh trưởng toàn tỉnh với mục đích gây tình đoàn kết và phổ biến sinh hoạt GĐPT theo từng ngành, hơn 600 huynh trưởng về tham dự trại. Đặc biệt, BHD.GĐPT Trung phần đã phái đại diện ra giúp đỡ và hướng dẫn trại. Kết quả đã thu được nhiều thành quả tốt đẹp.

*Đại hội Huynh trưởng GĐPT toàn quốc lần thứ IV tại chùa Xá Lợi:

Thượng Tọa Thích Thiện Minh và Thượng Tọa Thích Thiện Hoa tổ chức và triệu tập đại hội Huynh trưởng toàn quốc tại chùa Xá Lợi-Sài Gòn từ ngày 26 đến ngày 28/12/1961.

Thành phần tham dự:

GĐPT Trung phần có 14 Huynh trưởng

GĐPT Nam Việt có 9 Huynh trưởng

GĐPT Bắc Việt tại miền Nam có 5 Huynh trưởng

GĐPT thuộc Giáo Hội Tăng Già miền Nam có 5 Huynh trưởng

Cùng 28 tỉnh, thành tham dự

Đặc biệt đại hội này có 3 đại biểu GĐPT Nam tông tham dự

Dựa theo báo cáo các tỉnh, GĐPT hiện có : trên 1.000 đơn vị Gia đình, 3.000 huynh trưởng và 60.000 đoàn sinh.

Đại hội kỳ này đã bầu được Ban Hướng Dẫn Trung Ương toàn quốc, cung thỉnh Thượng Tọa Thích Thiện Hoa làm Trưởng BHD Trung ương, bầu anh Võ Đình Cường, Tống Hồ Cầm, chị Hoàng Thị Kim Cúc vào chức vụ Phó ban. Đại hội suy cử Cụ Chánh Trí Mai Thọ Truyền làm Huynh trưởng danh dự GĐPTVN.

Ngoài ý chí thống nhất trọn vẹn, đại hội còn có ý kiến thay đổi danh hiệu Gia Đình Phật Tử thành Thanh Niên Phật Tử Việt Nam nhưng bất thành vì không đủ số phiếu ấn định. Đại hội chấp thuận trên nguyên tắc, giữ nguyên Danh hiệu, Huy hiệu, Nội quy, Quy chế, Điều luật, chỉ thay đổi mục đích là : “Đào luyện Thanh, Thiếu, Đồng niên nam nữ thành Phật tử chân chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo”

(Còn tiếp…)


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *

 Nó mắng tôi, đánh tôi,
Nó thắng tôi, cướp tôi
Ai ôm hiềm hận ấy,
Hận thù không thể nguôi.

Phẩm Song Yếu

Tháng 06 năm 2024
13
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ 5
Ngày Mậu Thân
Tháng Canh Ngọ
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
08
Tháng 05
Kiên Giang