vu lan

vu lan

G
GĐPT Kiên Giang
Trại Hiếu Mục Kiền Liên Xi – GĐPT Bửu Thọ với chủ đề: “Hiếu – Giá Trị Không Nhuốm Màu Thời Gian”
26/08/2019
Save
Trại Hiếu Mục Kiền Liên Xi – GĐPT Bửu Thọ với chủ đề: “Hiếu – Giá Trị Không Nhuốm Màu Thời Gian”
G
GĐPT Kiên Giang
Trại Hiếu Mục Kiền Liên của GĐPT Bửu Quang và GĐPT Ngọc Hưng
27/09/2017
Save
Trại Hiếu Mục Kiền Liên của GĐPT Bửu Quang và GĐPT Ngọc Hưng
G
GĐPT Kiên Giang
Mừng Vu Lan Về - 143 Ca khúc Gia Đình Phật Tử
10/08/2019
Save
Mừng Vu Lan Về - 143 Ca khúc Gia Đình Phật Tử
G
GĐPT Kiên Giang
Lễ Vu Lan - Ngày Đền Ơn Đáp Nghĩa Của Đông Phương
04/09/2017
Save
Lễ Vu Lan - Ngày Đền Ơn Đáp Nghĩa Của Đông Phương
G
GĐPT Kiên Giang
Lễ Tri Ân và Báo Hiếu tại GĐPT Ngọc Hải
12/09/2017
Save
Lễ Tri Ân và Báo Hiếu tại GĐPT Ngọc Hải
b
buutho
Lễ cài hoa hồng " Đánh thức yêu thương" và Trại hiếu 2022 "Mục Kiền Liên XIII" của GĐPT Bửu Thọ
23/08/2022
Save
Lễ cài hoa hồng " Đánh thức yêu thương" và Trại hiếu 2022 "Mục Kiền Liên XIII" của GĐPT Bửu Thọ
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Thanh Hòa cúng dường mùa Vu Lan
15/08/2019
Save
GĐPT Thanh Hòa cúng dường mùa Vu Lan
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Tam Bảo Cúng Dường Vu Lan
13/09/2017
Save
GĐPT Tam Bảo Cúng Dường Vu Lan
T
Thiện Vũ
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) Tổ Chức "Hoa Hồng Cài Áo" nhân mùa Vu Lan
13/08/2022
Save
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) Tổ Chức "Hoa Hồng Cài Áo" nhân mùa Vu Lan
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) cúng dường Tam Bảo nhân lễ Vu Lan
28/08/2018
Save
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) cúng dường Tam Bảo nhân lễ Vu Lan
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Ngọc Hải tổ chức Lễ Tri Ân và Báo Hiếu nhân mùa Vu Lan
17/08/2019
Save
GĐPT Ngọc Hải tổ chức Lễ Tri Ân và Báo Hiếu nhân mùa Vu Lan
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Bửu Thọ Tổ Chức Trại Hiếu IX – Mục Kiền Liên 2017
11/09/2017
Save
GĐPT Bửu Thọ Tổ Chức Trại Hiếu IX – Mục Kiền Liên 2017