Browsing Tag

Kim Quang

Kim Quang

Khảo Sát GĐPT Kim Quang

Thực hiện kế hoạch thi đua Đơn Vị Vững Mạnh 2017, Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang đã tiến hành khảo sát ĐVVM tại GĐPT Kim Quang đợt 02, vào lúc 13 giờ 30, ngày 30/7/2017.
Đọc thêm...