Ban Hướng Dẫn PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Kim Quang

G

Đón tiếp và làm việc với đoàn có huynh trưởng cấp Tín Minh Thành Nguyễn Dô liên đoàn trưởng, cùng toàn ban huynh trưởng GĐPT Kim Quang.

Trong suốt buổi sinh hoạt, đoàn đã lần lượt khảo sát chất lượng sinh hoạt của đơn vị thông qua 24 tiêu chí của cuộc thi đua Đơn Vị Vững Mạnh năm 2016 do BHD.PB.GĐPT Kiên Giang phát động trong 12 đơn vị GĐPT của tỉnh.

Kết quả khảo sát, đoàn nhận thấy tình hình sinh hoạt của GĐPT Kim Quang như sau:

-Đơn vị sinh hoạt đúng giờ

-Sĩ số đoàn sinh có mặt 25, huynh trưởng 10

-Đơn vị có soạn chương trình sinh hoạt quý

-Đơn vị có đủ các loại cờ theo quy định

-Đoàn phục, huy hiệu, cấp hiệu… đạt 95%

-Có đủ các loại sổ sách và có cập nhật

-Đoàn quán đạt tiêu chuẩn 100%

-100% đoàn sinh có tập chép bài

-Huynh trưởng giảng huấn có đủ cho 4 bậc học

-Chất lượng giảng dạy đạt 90% theo yêu cầu

-Huynh trưởng nắm đoàn có đủ

-Tổng số điểm kiểm tra kiến thức đoàn sinh: 32/40

Sau buổi sinh hoạt, đoàn có làm việc với Ban huynh trưởng về những điểm được và chưa được của đơn vị, nhằm mục đích giúp đơn vị nhìn ra ưu khuyết điểm để khắc phục trong thời gian tới.

Sau đây là một vài hình ảnh buổi khảo sát:

Nó mắng tôi, đánh tôi,
Nó thắng tôi, cướp tôi
Không ôm hiềm hận ấy,
Hận thù được tự nguôi.

Phẩm Song Yếu

Tháng 05 năm 2024
21
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 3
Ngày Ất Dậu
Tháng Kỷ Tỵ
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
14
Tháng 04
Kiên Giang