BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Kim Quang

G

Đoàn khảo sát gồm có:

-Huynh trưởng cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, phó trưởng BHD.PB.GĐPT Tỉnh Kiên Giang.

-Huynh trưởng cấp Tín Minh Lễ Nguyễn Văn Mới, chánh thư ký BHD. PB.GĐPT Tỉnh Kiên Giang.

Tại đây, đoàn đã tiến hành khảo sát các mặt sinh hoạt và tu học của đơn vị căn cứ vào 23 tiêu chí của phong trào thi đua xây dựng Đơn vị Vững Mạnh do BHD phát động vào đầu năm 2017 , áp dụng tại 12 đơn vị GĐPT trong tỉnh Kiên Giang.

Sau đây là một số kết quả khảo sát tại GĐPT Kim Quang:

-Đơn vị có lập chương trình sinh hoạt tháng, quý.

-Đơn vị sinh hoạt đúng giờ.

-Có đủ huynh trưởng giảng dạy 6 bậc học.

-Đơn vị có đủ loại cờ.

-Có đủ huynh trưởng nắm đoàn.

-Đoàn quán khang trang, sạch đẹp, phát huy công dụng.

-Đoàn viên có mặt trong buổi sinh hoạt: HTr: 6/9 – Th.niên: 06 – Đ.niên: 09 – Th.nữ: 02 – Đ.nữ: 06.

-Tổng số điểm kiểm tra kiến thức đoàn sinh: 29/40.

Bên cạnh những mặt làm được, đơn vị Kim Quang còn tồn tại một vài mặt chưa được sau đây:

-Đơn vị còn thiếu chức danh Gia trưởng.

-Sổ sách không đủ loại và còn thiếu cập nhật.

-Từ ngày 19/3/2017 đến 16/4/2017 ban huynh trưởng đơn vị không có họp(hoặc có họp nhưng không ghi biên bản?)

-Đơn vị cần có biện pháp nâng sĩ số đoàn sinh đi sinh hoạt lên cao hơn.

Trước khi kết thúc buổi khảo sát, đoàn đã trao đổi rút kinh nghiệm với ban huynh trưởng đơn vị.

Buổi khảo sát kết thúc hồi 16 giờ 30 cùng ngày.

BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Kim Quang
Lễ Phật
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Kim Quang
Chào cờ Gia đình
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Kim Quang
sinh hoạt dưới cờ
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Kim Quang
Họp đoàn tự trị
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Kim Quang
Giờ học Phật Pháp
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Kim Quang
Giờ học Hoạt Động Thanh Niên
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Kim Quang
Khảo sát kiến thức đoàn thiếu niên
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Kim Quang
Khảo sát kiến thức đoàn thiếu nữ
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Kim Quang
Khảo sát kiến thức đoàn thiếu nữ
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Kim Quang
Khảo sát kiến thức đoàn đồng nữ
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Kim Quang
Khảo sát kiến thức đoàn đồng nữ
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Kim Quang
Khảo sát kiến thức đoàn đồng niên
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Kim Quang
Khảo sát kiến thức đoàn đồng niên
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Kim Quang
Khảo sát kiến thức đoàn đồng niên
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Kim Quang
Kết dây thân ái

Nó mắng tôi, đánh tôi,
Nó thắng tôi, cướp tôi
Không ôm hiềm hận ấy,
Hận thù được tự nguôi.

Phẩm Song Yếu

Tháng 06 năm 2024
13
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ 5
Ngày Mậu Thân
Tháng Canh Ngọ
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
08
Tháng 05
Kiên Giang