Không có cách nào để hạnh phúc – hạnh phúc là con đường.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Thẻ: chu niên

chu niên

Trang 1/2 1 2