Phân Ban GĐPT Kiên Giang Tổng Kết Hoạt Động NK 2017-2022 và ra mắt Phân Ban GĐPT Kiên Giang NK 2022-2027

Sáng ngày 1/1/2022, Phân Ban GĐPT Kiên Giang đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2022 và ra mắt Phân Ban GĐPT nhiệm kkỳ 2022-2027 tại chùa Sắc Tứ Tam Bảo (Thành Phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Quang lâm tham dự và chứng minh hội nghị có:

  • Đại đức Thích Minh Thành, trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử GHPGVN tỉnh Kiên Giang
  • Đại Đức Thích Đức Minh, Phó trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử GHPGVN tỉnh Kiên Giang
  • Ni Sư Thích Nữ Như Kim, trưởng Ban Bảo Trợ Phân Ban GĐPT Kiên Giang
  • Sư cô Thích Nữ Như Lý, thủ quỹ Ban Bảo Trợ Phân Ban GĐPT Kiên Giang

Về phía Phân Ban GĐPT có:

  • Huynh trưởng cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ, trưởng Phân ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang nhiệm kỳ 2017 – 2022.
  • Huynh Trưởng cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, Trưởng Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang nhiệm kỳ 2022-2027.

Ngoài ra còn có sự hiện diện của các anh chị ủy viên Phân Ban, các anh chị Huynh Trưởng đến từ 11 đơn vị Gia Đình Phật Tử đang sinh hoạt trong tỉnh.

Phan Ban Gdpt Kien Giang Tong Ket Hoat Dong Nk 2017 2022 Va Ra Mat Phan Ban Gdpt Kien Giang Nk 2022 2027 01 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tong Ket Hoat Dong Nk 2017 2022 Va Ra Mat Phan Ban Gdpt Kien Giang Nk 2022 2027 02 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tong Ket Hoat Dong Nk 2017 2022 Va Ra Mat Phan Ban Gdpt Kien Giang Nk 2022 2027 03 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tong Ket Hoat Dong Nk 2017 2022 Va Ra Mat Phan Ban Gdpt Kien Giang Nk 2022 2027 04 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tong Ket Hoat Dong Nk 2017 2022 Va Ra Mat Phan Ban Gdpt Kien Giang Nk 2022 2027 05 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tong Ket Hoat Dong Nk 2017 2022 Va Ra Mat Phan Ban Gdpt Kien Giang Nk 2022 2027 06

Phan Ban Gdpt Kien Giang Tong Ket Hoat Dong Nk 2017 2022 Va Ra Mat Phan Ban Gdpt Kien Giang Nk 2022 2027 07Phan Ban Gdpt Kien Giang Tong Ket Hoat Dong Nk 2017 2022 Va Ra Mat Phan Ban Gdpt Kien Giang Nk 2022 2027 12

Phan Ban Gdpt Kien Giang Tong Ket Hoat Dong Nk 2017 2022 Va Ra Mat Phan Ban Gdpt Kien Giang Nk 2022 2027 08

Phan Ban Gdpt Kien Giang Tong Ket Hoat Dong Nk 2017 2022 Va Ra Mat Phan Ban Gdpt Kien Giang Nk 2022 2027 10
Chị Diệu Thiện Trần Thế Mỹ tuyên bố khai mạc hội nghị

Tại buổi lễ, Huynh Trưởng cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung, phó trưởng Phân Ban Thường Trực nhiệm kỳ 2022-2027 thay mặt Phân Ban báo cáo hoạt động của Phân Ban GĐPT Kiên Giang nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó:

Phân Ban GĐPT Kiên Giang hiện có 10 đơn vị đang sinh hoạt với 83 Huynh Trưởng và 194 đoàn sinh trong toàn tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, Phân Ban đã tổ chức thành công 2 trại huấn luyện Huynh Trưởng. Kết quả đã đào luyện được 49 trại sinh Lộc Uyển, 18 trại sinh A Dục và 26 trại sinh Huyền Trang. Cũng trong nhiệm kỳ 2017-2022, Phân Ban đã tổ chức thành công 3 kỳ trại Lục Hòa, 1 trại Hạnh và 1 trại Hiếu.

Phan Ban Gdpt Kien Giang Tong Ket Hoat Dong Nk 2017 2022 Va Ra Mat Phan Ban Gdpt Kien Giang Nk 2022 2027 11

Đại đức Thích Đức Minh, phó Ban Hướng Dẫn Phật Tử GHPGVN Tỉnh Kiên  Giang đọc quyết định khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Phan Ban Gdpt Kien Giang Tong Ket Hoat Dong Nk 2017 2022 Va Ra Mat Phan Ban Gdpt Kien Giang Nk 2022 2027 13 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tong Ket Hoat Dong Nk 2017 2022 Va Ra Mat Phan Ban Gdpt Kien Giang Nk 2022 2027 14 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tong Ket Hoat Dong Nk 2017 2022 Va Ra Mat Phan Ban Gdpt Kien Giang Nk 2022 2027 15

Huynh Trưởng cấp Tấn Minh Hiện Quách Trung Sơn, Phó Phân Ban GĐPT Kiên Giang đọc quyết định khen thưởng cho các cá nhân có đóng góp nổi bật cho Phân Ban trong năm 2022.

Phan Ban Gdpt Kien Giang Tong Ket Hoat Dong Nk 2017 2022 Va Ra Mat Phan Ban Gdpt Kien Giang Nk 2022 2027 16 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tong Ket Hoat Dong Nk 2017 2022 Va Ra Mat Phan Ban Gdpt Kien Giang Nk 2022 2027 19 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tong Ket Hoat Dong Nk 2017 2022 Va Ra Mat Phan Ban Gdpt Kien Giang Nk 2022 2027 18 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tong Ket Hoat Dong Nk 2017 2022 Va Ra Mat Phan Ban Gdpt Kien Giang Nk 2022 2027 17

Phan Ban Gdpt Kien Giang Tong Ket Hoat Dong Nk 2017 2022 Va Ra Mat Phan Ban Gdpt Kien Giang Nk 2022 2027 20

Huynh Trưởng cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên, Phó Phân Ban GĐPT Kiên Giang tổng kết cuộc thi Đơn Vị Vững Mạnh năm 2022.

Phan Ban Gdpt Kien Giang Tong Ket Hoat Dong Nk 2017 2022 Va Ra Mat Phan Ban Gdpt Kien Giang Nk 2022 2027 21 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tong Ket Hoat Dong Nk 2017 2022 Va Ra Mat Phan Ban Gdpt Kien Giang Nk 2022 2027 22 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tong Ket Hoat Dong Nk 2017 2022 Va Ra Mat Phan Ban Gdpt Kien Giang Nk 2022 2027 23

Kết thúc 5 năm, Phân Ban GĐPT Kiên Giang đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Huynh trưởng cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ, trưởng Phân ban Gia Đình Phật Tử  Kiên Giang nhiệm kỳ 2017-2022 tuyên bố mãn nhiệm. Ghi nhận những đóng góp của Phân Ban GĐPT Kiên Giang, Đại Đức Thích Minh Thành, Trưởng Ban Hướng Dẫn Phật Tử tán dương công đức tập thể và các cá nhân Phân Ban GĐPT Kiên Giang nhiệm kỳ 2017-2022.

Phan Ban Gdpt Kien Giang Tong Ket Hoat Dong Nk 2017 2022 Va Ra Mat Phan Ban Gdpt Kien Giang Nk 2022 2027 24 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tong Ket Hoat Dong Nk 2017 2022 Va Ra Mat Phan Ban Gdpt Kien Giang Nk 2022 2027 25

Đại Đức Thích Đức Minh tuyên đọc quyết định chuẩn y nhân sự Phân Ban GĐPT Kiên Giang nhiệm kỳ 2022-2027.

Phan Ban Gdpt Kien Giang Tong Ket Hoat Dong Nk 2017 2022 Va Ra Mat Phan Ban Gdpt Kien Giang Nk 2022 2027 27 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tong Ket Hoat Dong Nk 2017 2022 Va Ra Mat Phan Ban Gdpt Kien Giang Nk 2022 2027 28 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tong Ket Hoat Dong Nk 2017 2022 Va Ra Mat Phan Ban Gdpt Kien Giang Nk 2022 2027 29Bẳng tình yêu thương vô hạn dành cho tổ chức GĐPT, Đại Đức Thích Minh Thành có lời tán dương công đức các anh chị Huynh Trưởng đã hoàn thành nhiệm kỳ 2017 – 2022 và chúc cho Phân Ban nhiệm kỳ mới luôn tinh tấn để hoàn thành nhiệm vụ.

Phan Ban Gdpt Kien Giang Tong Ket Hoat Dong Nk 2017 2022 Va Ra Mat Phan Ban Gdpt Kien Giang Nk 2022 2027 30 Phan Ban Gdpt Kien Giang Tong Ket Hoat Dong Nk 2017 2022 Va Ra Mat Phan Ban Gdpt Kien Giang Nk 2022 2027 32

Phan Ban Gdpt Kien Giang Tong Ket Hoat Dong Nk 2017 2022 Va Ra Mat Phan Ban Gdpt Kien Giang Nk 2022 2027 33Phan Ban Gdpt Kien Giang Tong Ket Hoat Dong Nk 2017 2022 Va Ra Mat Phan Ban Gdpt Kien Giang Nk 2022 2027 31

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.