Thứ hai, Ngày 28 tháng 11 Năm 2022 (Ngày 5 tháng 11 năm Nhâm Dần)
Thiền định có nghĩa là về nhà với chính mình. Sau đó, bạn biết làm thế nào để chăm sóc những điều đang xảy ra bên trong bạn, và bạn biết làm thế nào để chăm sóc những điều xảy ra xung quanh bạn.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Tin GĐPT Việt Nam

Tin GĐPT Việt Nam

Trang 1/9 1 2 9