THÔNG BÁO: v/v thay đổi ngày thi kết khoá bậc Kiên và khảo sát năm I – bậc Trì

G

BTS GIÁO HỘI PGVN TỈNH KIÊN GIANG
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
~~~~~~o0o~~~~~~
Số: 11/TB-GĐPT

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội
~~~~~~o0o~~~~~~

Kiên Giang, ngày 14 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO
v/v Thay đổi ngày thi kết khoá bậc Kiên
và khảo sát năm I – bậc Trì

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Theo kế hoạch số 10/KH-GĐPT của Phân ban GĐPT Kiên Giang, kỳ thi kết khoá bậc Kiên và khảo sát năm I – bậc Trì được dự kiến tổ chức tại chùa Bửu Thọ vào ngày ngày 1/5/2024 (nhằm ngày 23/3 âl).

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, Thường trực Phân Ban đã quyết định thay đổi thời gian tổ chức trại bồi dưỡng kỹ năng sang các ngày 28, 29 và 30/4/2024. (xem kế hoạch số 09/KH/GĐPT)

Như vậy, buổi thi kết khoá bậc Kiên cũng sẽ theo đó chuyển sang sáng ngày 30/4/2024. Cụ thể, thời gian diễn ra cuộc thi kết khoá bậc Kiên và khảo sát năm I-Bậc Trì là: 8 giờ 00 ngày 30/4/2024 (nhằm ngày 22/3 âm lịch).

Xin thông báo đến các đơn vị và quý anh chị Huynh trưởng học viên biết để chủ động thời gian.

 

TM. PHÂN BAN GĐPT KIÊN GIANG
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

HTr cấp Tấn Diệu Phương Huỳnh Tú Dung

 


  Leave a comment
  Your email address will not be published. Required fields are marked *

   Nó mắng tôi, đánh tôi,
  Nó thắng tôi, cướp tôi
  Ai ôm hiềm hận ấy,
  Hận thù không thể nguôi.

  Phẩm Song Yếu

  Tháng 05 năm 2024
  21
  Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
  Thứ 3
  Ngày Ất Dậu
  Tháng Kỷ Tỵ
  Năm Giáp Thìn
  Lịch âm
  14
  Tháng 04
  Kiên Giang