Tin Tức

Tin Tức

t
tambaoht
GĐPT TAM BẢO HÀ TIÊN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN - PL 2567
02/09/2023
Save
GĐPT TAM BẢO HÀ TIÊN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN - PL 2567
T
Thiện Vũ
Lễ kết khóa liên trại huấn luyện Anoma - Ni Liên - Tuyết Sơn 2023
31/07/2023
Save
Lễ kết khóa liên trại huấn luyện Anoma - Ni Liên - Tuyết Sơn 2023
T
Thiện Vũ
Lễ Khai khóa Liên trại huấn luyện Anoma - Ni Liên - Tuyết Sơn và Lớp học huynh trưởng Kiên Trì Định 2023
31/07/2023
Save
Lễ Khai khóa Liên trại huấn luyện Anoma - Ni Liên - Tuyết Sơn và Lớp học huynh trưởng Kiên Trì Định 2023
T
Thiện Vũ
Phân Ban GĐPT Kiên Giang họp lệ quý 3/2023
07/07/2023
Save
Phân Ban GĐPT Kiên Giang họp lệ quý 3/2023
G
GĐPT Kiên Giang
Phân Ban GĐPT Trung Ương Khai Khóa Bậc Lực VI Khu Vực V Tại Bà Rịa-Vũng Tàu
25/06/2023
Save
Phân Ban GĐPT Trung Ương Khai Khóa Bậc Lực VI Khu Vực V Tại Bà Rịa-Vũng Tàu
G
GĐPT Kiên Giang
Phân Ban GĐPT Kiên Giang đảnh lễ giác linh Hòa thượng Thích Minh Tông
19/06/2023
Save
Phân Ban GĐPT Kiên Giang đảnh lễ giác linh Hòa thượng Thích Minh Tông
G
GĐPT Kiên Giang
Phật giáo Kiên Giang đón mừng Vesak 2567
28/05/2023
Save
Phật giáo Kiên Giang đón mừng Vesak 2567
T
Thiện Vũ
Bế Mạc Trại Lục Hòa XIII - GĐPT Kiên Giang
02/05/2023
Save
Bế Mạc Trại Lục Hòa XIII - GĐPT Kiên Giang
T
Thiện Vũ
Trò Chơi Lớn Lục Hòa XIII: Tái Hiện Cuộc Vận Động Phật Giáo 1963
02/05/2023
Save
Trò Chơi Lớn Lục Hòa XIII: Tái Hiện Cuộc Vận Động Phật Giáo 1963
T
Thiện Vũ
Các Hoạt Động Hấp Dẫn Và Đêm Lửa Trại Lục Hòa XIII
02/05/2023
Save
Các Hoạt Động Hấp Dẫn Và Đêm Lửa Trại Lục Hòa XIII
T
Thiện Vũ
Phân Ban GĐPT Kiên Giang Khai Mạc Trại Lục Hòa XIII
02/05/2023
Save
Phân Ban GĐPT Kiên Giang Khai Mạc Trại Lục Hòa XIII
T
Thiện Vũ
Phân Ban GĐPT Kiên Giang họp lệ quý 2/2023
25/04/2023
Save
Phân Ban GĐPT Kiên Giang họp lệ quý 2/2023