Tiến Trình Hình Thành Và Phát Triển Gia Đình Phật Tử Việt Nam (Bài 4)

G

TIẾN TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

Tác giả :  THÍCH QUẢNG TRÍ

(Bài 4)

B. NỘI DUNG

CHƯƠNG I

Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

Trong thiên nghiên cứu về Gia Đình Phật Tử (GĐPT) của Liên Hoa nguyệt san, một loạt bài với nhan đề "Cần hiểu đúng đắn ý nghĩa Gia Đình Phật Tử" (đăng trong Liên Hoa nguyệt san số 1, 2, 3 năm thứ VI – 1960 của tác giả Hùng Khanh – Võ Đình Cường là một trong những vị sáng lập viên GĐPT và đã theo bước tiến của GĐPT từ khi thành lập cho đến nay (2005)) đã khẳng định:

"GĐPT không phải là một nơi tập luyện cho các em tụng kinh gõ mõ cho giỏi để đi cầu siêu, cầu an hay cầm tràng phan đi đưa đám ma.

GĐPT  không phải là một nơi khuyến khích các em xao lãng bài vở ở trường để tổ chức những trò chơi vô nghĩa, những ca xướng vô ích.

GĐPT không phải là một tổ chức Thanh niên có mục đich chính trị, hay một tổ chức Hướng đạo trá hình. GĐPT chỉ mượn một ít phương pháp Thanh niên hay Hướng đạo mà thôi. Còn tinh thần vẫn là tinh thần của Phật giáo, nghĩa là : Từ bi, Trí tuệ, Tinh tấn, Hoan hỷ và Thanh tịnh"

2. Mục đích:

GĐPT có mục đích đào luyện Thanh, Thiếu, Đồng niên trở thành những người có đạo đức, thấm nhuần tinh thần Phật giáo. Xây dựng hạnh phúc gia đình trên nền tảng Phật giáo, góp phần phụng sự đạo pháp và xây dựng xã hội.

GĐPT là một khung cảnh thuận tiện tu học cho hàng Phật tử tại gia, mọi người trong gia đình đều cùng tu, cùng học, không phân biệt lứa tuổi lớn nhỏ, già trẻ, sang hèn.

GĐPT là mối dây liên lạc đầm ấm giữa bà con thôn xóm lân lí, sống chan hòa trong bầu không khí thân yêu trìu mến của lòng từ bi vô lượng.

GĐPT đào tạo cho tương lai một đội ngũ Phật tử chân chính, là cửa ngõ vào đạo tốt nhất, là nhịp cầu nối giữa gia đình và học đường, giữa đời với đạo, giữa cá nhân và xã hội, đây là miếng đất tốt để đào tạo con người về mọi phương diện. Tìm hiểu phân tích về mục đích GĐPT, chúng ta có thể rút ra mấy tính cách chính của mục đích như sau :

a – Mục đích mang nội dung giáo dục trên nền tảng giáo lý đạo Phật.

Đạo Phật xuất hiện ở đời là vì mục đích đem đến an lạc hạnh phúc cho con người, xã hội và chúng sanh.

Muốn được an lạc hạnh phúc, điều kiện quyết định và căn bản nhất là mỗi con người phải tự chuyển hóa tâm ý cho thuần lương. Muốn có xã hội tốt đẹp bình an phải có những con người hiền thiện và đạo đức.

Vì vậy, mục đích giáo dục chính của đạo Phật nhằm giúp mọi người chuyển hóa tự thân và cải tạo xã hội.

GĐPT là một tổ chức của Hội Phật giáo thì tất nhiên mục đich của GĐPT trước hết là thể hiện mục đích giáo dục của đạo Phật nói chung, chỉ khác là đối tượng của GĐPT được giới hạn trong phạm vi Thanh, Thiếu, Đồng niên Phật tử. Do đó tất cả mọi hoạt động GĐPT qua các hình thức sinh hoạt, các bộ môn tu học Phật pháp, Hoạt động thanh niên, Văn nghệ, Hoạt động xã hội đều là phương tiện mang tính chất giáo dục, đều nhắm mục đích thực hiện giáo dục Phật giáo.

b – Mục đích GĐPT là rất chính đáng và phù hợp với nhu cầu tuổi trẻ

Tuổi trẻ là tuổi đang phát triển về cả thể chất lẫn tinh thần nên có rất nhiều nhu cầu và cần phải được phát triển tự nhiên đúng hướng về tất cả các mặt Trí dục, Đức dục và Thể dục. Ngoài các nhu cầu tối thiểu về ăn, mặc, ngủ, nghỉ, trẻ cần được học tập. hoạt động giải trí, an toàn về thể chất và tinh thần, tư duy, giao lưu với bạn bè, sống đời tập thể và theo đuổi lý tưởng.

Tuổi trẻ còn là mầm non của đạo pháp, là tương lai của đất nước nên rất cần được chăm sóc và vun bồi để chuẩn bị cho mai sau. Cho nên giáo dục của GĐPT, mục đích là hình thành người Phật tử chân chánh có những đức tính căn bản để có thể vừa hoàn thiện nhân cách, xây dựng đời sống cá nhân gia đình hạnh phúc, đồng thời góp sức mình phụng sự đạo pháp và xây dựng xã hội tốt lành thì quả là một mục đích chính đáng và đứng đắn.

Đây là sự cống hiến của GĐPT, đem đạo vào đời, lý tưởng phục vụ tuổi trẻ, xây dựng xã hội, những đường hướng giáo dục đúng đắn, mục đích và châm ngôn của GĐPT đã đề ra.

Để thống nhất tổ chức, Tổng Trị sự triệu tập hội nghị toàn thể Gia Đình Phật Hóa Phổ vào tháng tư năm 1951 tại chùa Từ Đàm-Huế. Hội nghị gồm 9 tỉnh miền Trung có GĐPHP sinh hoạt và đại diện các GĐPHP Bắc Việt. Hội nghị nhất trí đổi danh hiệu Gia Đình Phật Hóa Phổ sang  Gia Đình Phật Tử Việt Nam và bản Nội Quy Trình cũng được hội nghị vạch ra.

3. Cơ cấu tổ chức :

a-Hệ thống tổ chức GĐPT thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam :

– Cấp Trung ương :

Dưới Hội đồng Chứng minh là Hội đồng Trị sự (HĐTS)

HĐTS có trách nhiệm quan hệ trao đổi ý kiến với Ban Tôn giáo Chánh phủ, điều hành trực tiếp các ban, ngành, viện, trong đó có Ban Hường dẫn Phật tử Trung ương.

Ban Hường dẫn Phật tử Trung ương có 2 phân ban : Phân ban Cư sĩ Phật tử và Phân ban Gia Đình Phật Tử. Hai phân ban này chỉ đạo điều hành Ban Hướng dẫn Phật tử  các Tỉnh, Thành.(*)

– Cấp tỉnh, thành :

Ban Trị sự Giáo hội PGVN các tỉnh, thành có nhiệm vụ liên hệ với Ban Tôn Giáo tỉnh, thành và trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các ban, ngành trực thuộc, trong đó có Ban Hướng dẫn Phật tử tình, thành.

Ban Hướng dẫn Phật tử tình, thành trực tiếp chĩu trách nhiệm chỉ đạo hoạt động của 2 phân ban Cư sĩ và GĐPT.

Điều hành hoạt động của Phân ban GĐPT là Ban Hướng dẫn PB.GĐPT, chịu trách nhiệm trước vị Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, thành.

Ban Hướng dẫn PB.GĐPT tỉnh, thành có nhiệm vụ hướng dẫn các đơn vị GĐPT trong tỉnh, thành sinh hoạt tu học theo Nội quy GĐPT do Trung ương Giáo hội PGVN ban hành.

Đơn vị GĐPT cơ sở sinh hoạt tại các tự viện, tịnh thất, Niệm Phật đường và do vị Sư trụ trì chịu trách nhiệm pháp lý trước Ban trị sự Tỉnh, Thành Hội và chánh quyền địa phương.

(Còn tiếp)

________________________________________

(*)Theo cơ chế tổ chức GHPGVN vào năm 2005


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Và người khác không biết,
Chúng ta đây bị hại.
Chỗ ấy, ai hiểu được
Tranh luận được lắng êm.

Phẩm Song Yếu

Tháng 07 năm 2024
23
Giờ hoàng đạo: Tý (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Thứ 3
Ngày Mậu Tý
Tháng Tân Mùi
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
18
Tháng 06
Kiên Giang