xuân canh tý

G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Thanh Hòa họp mặt đầu năm Canh Tý
15/02/2020
Save
GĐPT Thanh Hòa họp mặt đầu năm Canh Tý
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Bửu Sơn tổ chức tất niên Kỷ Hợi
11/02/2020
Save
GĐPT Bửu Sơn tổ chức tất niên Kỷ Hợi
G
GĐPT Kiên Giang
Phiên họp huynh trưởng đầu năm 2020 của GĐPT Bửu Thọ
09/02/2020
Save
Phiên họp huynh trưởng đầu năm 2020 của GĐPT Bửu Thọ
G
GĐPT Kiên Giang
Sinh hoạt đầu năm Gia đình phật tử Tam Bảo (Rạch Giá)
09/02/2020
Save
Sinh hoạt đầu năm Gia đình phật tử Tam Bảo (Rạch Giá)
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Bửu Thọ chúc tết Chư Tôn Đức
01/02/2020
Save
GĐPT Bửu Thọ chúc tết Chư Tôn Đức
G
GĐPT Kiên Giang
PBGĐPT Kiên Giang vấn an Chư Tôn Đức nhân tết Canh Tý
31/01/2020
Save
PBGĐPT Kiên Giang vấn an Chư Tôn Đức nhân tết Canh Tý
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Tam Bảo Hà Tiên sám hối cuối năm Kỷ Hợi và chúc tết sư cô trụ trì
31/01/2020
Save
GĐPT Tam Bảo Hà Tiên sám hối cuối năm Kỷ Hợi và chúc tết sư cô trụ trì
G
GĐPT Kiên Giang
Tập Thơ: Xuân Trong Cửa Thiền (3) - ĐĐ Thích Pháp Trí
28/01/2020
Save
Tập Thơ: Xuân Trong Cửa Thiền (3) - ĐĐ Thích Pháp Trí
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Ngọc Hải tổ chức Tất niên Kỷ Hợi
28/01/2020
Save
GĐPT Ngọc Hải tổ chức Tất niên Kỷ Hợi
G
GĐPT Kiên Giang
Tập Thơ: Xuân Trong Cửa Thiền (2) – ĐĐ Thích Pháp Trí
27/01/2020
Save
Tập Thơ: Xuân Trong Cửa Thiền (2) – ĐĐ Thích Pháp Trí
G
GĐPT Kiên Giang
Nhớ tết quê xưa
26/01/2020
Save
Nhớ tết quê xưa
G
GĐPT Kiên Giang
Tập Thơ: Xuân Trong Cửa Thiền - ĐĐ Thích Pháp Trí
25/01/2020
Save
Tập Thơ: Xuân Trong Cửa Thiền - ĐĐ Thích Pháp Trí