GĐPT Bửu Thọ chúc tết Chư Tôn Đức

Mùng 2 tết theo truyền thống hằng năm. GĐPT Bửu Thọ hạnh phúc khi vẫn được có mặt cho nhau, để có thể cung kính chúc tết Quý Thầy tại tự viện.

Cùng nhau đúc kết lại chặng đường của một năm qua từ vui, buồn, thất bại đến thành công để làm động lực phấn đấu hơn cho năm 2020 tới.

Và được nhận những đạo từ sách tấn từ Thầy Viện Chủ, những lời pháp nhủ vàng ngọc ấy là kim chỉ nam cho chúng con hoàn thiện mình cũng như hoàn thành tốt các Phật sự sắp tới.

Chúng con còn hạnh phúc hơn khi được cúng dường một phần công đức cho trùng tu tự viện – ngôi nhà lam Bửu Thọ và cúng dường đến Quý Thầy.

Mong rằng Quý Thầy pháp thể kinh an, tuệ đăng thường chiếu, luôn là bóng cây che mát chúng con!

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.