GĐPT Bửu Thọ chúc tết Chư Tôn Đức

G

Mùng 2 tết theo truyền thống hằng năm. GĐPT Bửu Thọ hạnh phúc khi vẫn được có mặt cho nhau, để có thể cung kính chúc tết Quý Thầy tại tự viện.

Cùng nhau đúc kết lại chặng đường của một năm qua từ vui, buồn, thất bại đến thành công để làm động lực phấn đấu hơn cho năm 2020 tới.

Và được nhận những đạo từ sách tấn từ Thầy Viện Chủ, những lời pháp nhủ vàng ngọc ấy là kim chỉ nam cho chúng con hoàn thiện mình cũng như hoàn thành tốt các Phật sự sắp tới.

Chúng con còn hạnh phúc hơn khi được cúng dường một phần công đức cho trùng tu tự viện – ngôi nhà lam Bửu Thọ và cúng dường đến Quý Thầy.

Mong rằng Quý Thầy pháp thể kinh an, tuệ đăng thường chiếu, luôn là bóng cây che mát chúng con!


Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *

Với hận diệt hận thù,
Ðời này không có được.
Không hận diệt hận thù,
Là định luật ngàn thu.

Phẩm Song Yếu

Tháng 06 năm 2024
22
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Thứ 7
Ngày Đinh Tỵ
Tháng Canh Ngọ
Năm Giáp Thìn
Lịch âm
17
Tháng 05
Kiên Giang