tuổi trẻ cười

G
GĐPT Kiên Giang
Thầy tu chui gầm giường, “Thiền sư”… chém gió - Chuyện gì đang xảy ra đối với Phật giáo vậy?
13/11/2020
Save
Thầy tu chui gầm giường, “Thiền sư”… chém gió - Chuyện gì đang xảy ra đối với Phật giáo vậy?
G
GĐPT Kiên Giang
Trung ương Giáo hội thông báo về việc Báo Tuổi Trẻ xin lỗi Giáo Hội và cộng đồng Phật Giáo
29/09/2020
Save
Trung ương Giáo hội thông báo về việc Báo Tuổi Trẻ xin lỗi Giáo Hội và cộng đồng Phật Giáo
G
GĐPT Kiên Giang
BBT Báo Tuổi Trẻ chính thức xin lỗi Giáo hội, Tăng Ni, Phật tử
29/09/2020
Save
BBT Báo Tuổi Trẻ chính thức xin lỗi Giáo hội, Tăng Ni, Phật tử
G
GĐPT Kiên Giang
Kiến Nghị của Phật Giáo cả nước về việc Tuổi Trẻ Cười xúc phạm Phật Giáo
29/09/2020
Save
Kiến Nghị của Phật Giáo cả nước về việc Tuổi Trẻ Cười xúc phạm Phật Giáo
G
GĐPT Kiên Giang
TT. Thích Nhật Từ tiếp tục lên tiếng về việc Báo Tuổi Trẻ Cười xúc phạm Phật giáo
29/09/2020
Save
TT. Thích Nhật Từ tiếp tục lên tiếng về việc Báo Tuổi Trẻ Cười xúc phạm Phật giáo
G
GĐPT Kiên Giang
Giáo hội PGVN TP.HCM kiến nghị xử lý Ban biên tập báo Tuổi trẻ
29/09/2020
Save
Giáo hội PGVN TP.HCM kiến nghị xử lý Ban biên tập báo Tuổi trẻ
G
GĐPT Kiên Giang
TT Thích Nhật Từ: Ban Biên Tập Báo Tuổi Trẻ Cười Nợ Cộng Đồng Phật Giáo Một Lời Xin Lỗi Nghiêm Túc
29/09/2020
Save
TT Thích Nhật Từ: Ban Biên Tập Báo Tuổi Trẻ Cười Nợ Cộng Đồng Phật Giáo Một Lời Xin Lỗi Nghiêm Túc
G
GĐPT Kiên Giang
TT Thích Minh Nhẫn Trao Đổi Cùng Tuổi Trẻ Cười Về Bài “Ứng Dụng Lễ Chùa, Nạp Tiền Được Phù Hộ Cả Tháng”
29/09/2020
Save
TT Thích Minh Nhẫn Trao Đổi Cùng Tuổi Trẻ Cười Về Bài “Ứng Dụng Lễ Chùa, Nạp Tiền Được Phù Hộ Cả Tháng”
G
GĐPT Kiên Giang
PHẢN ĐỐI TUỔI TRẺ CƯỜI VỀ TRANH BIẾM HOẠ ĐỨC PHẬT
27/09/2020
Save
PHẢN ĐỐI TUỔI TRẺ CƯỜI VỀ TRANH BIẾM HOẠ ĐỨC PHẬT