TT Thích Minh Nhẫn Trao Đổi Cùng Tuổi Trẻ Cười Về Bài “Ứng Dụng Lễ Chùa, Nạp Tiền Được Phù Hộ Cả Tháng”

Câu chuyện Tuổi Trẻ Cười, phụ trương của nhật báo Tuổi Trẻ lấy hình ảnh Đức Phật, đối tượng tín ngưỡng thiêng liêng nhất của tín đồ Phật giáo dùng trong các biếm họa gây tiếng cười đang gây ra làn sóng bức xúc trong cộng đồng Phật Giáo Việt Nam và thế giới.

Ngày 28/9/2020 (ngày 12/8/Canh Tý) TT thích Minh Nhẫn (UV Thường Trực HĐTS Trung Ương GHPGVN) đã có phát biểu Trao Đổi Cùng Tuổi Trẻ Cười Về Bài “Ứng Dụng Lễ Chùa, Nạp Tiền Được Phù Hộ Cả Tháng”:

 

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.