Browsing Tag

Thích Minh Châu

Thích Minh Châu

Kinh Tiểu Bộ Tập 1 – Kinh Tiểu Tụng

Ðây là quyển kinh thứ nhất của Tiểu Bộ Kinh (Khuddhaka Nikaya), có lẽ đã được tổng hợp thành một quyển cẩm nang cho các Sa-di và Sa-di-ni. Quyển nầy gồm 9 bài kinh, bao gồm các đề tài cơ bản cho những vị xuất gia bắt đầu đời sống tu hành…
Đọc thêm...

Trí Tuệ Trong Đạo Phật

Mục đích của đạo Phật là diệt khổ và đem vui cho mọi loài, nhưng phải là người có trí mới biết được con đường đưa đến an lạc và hạnh phúc. Mục đích của đạo Phật là giác ngộ và giải thoát, và chỉ có trí tuệ mới là phương tiện duy nhất đưa…
Đọc thêm...