Hòa Thượng

Hòa Thượng

G
GĐPT Kiên Giang
Phân Ban GĐPT Kiên Giang đảnh lễ giác linh Hòa thượng Thích Minh Tông
19/06/2023
Save
Phân Ban GĐPT Kiên Giang đảnh lễ giác linh Hòa thượng Thích Minh Tông
G
GĐPT Kiên Giang
Nghe lại lời sách tấn đầu xuân của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ
06/02/2022
Save
Nghe lại lời sách tấn đầu xuân của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ
G
GĐPT Kiên Giang
Cáo phó: Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Đức Pháp chủ HĐCM GHPGVN viên tịch
21/10/2021
Save
Cáo phó: Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Đức Pháp chủ HĐCM GHPGVN viên tịch
G
GĐPT Kiên Giang
[TOÀN CẢNH] Di quan Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang trà-tỳ
12/11/2019
Save
[TOÀN CẢNH] Di quan Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang trà-tỳ
G
GĐPT Kiên Giang
Tiểu sử Cố Hòa Thượng Thích Trí Quang
09/11/2019
Save
Tiểu sử Cố Hòa Thượng Thích Trí Quang
G
GĐPT Kiên Giang
Tiểu Sử Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu
14/03/2019
Save
Tiểu Sử Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu
G
GĐPT Kiên Giang
Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Hiển Pháp, Người Cha, Người Thầy Của Phật Giáo Kiên Giang
05/12/2018
Save
Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Hiển Pháp, Người Cha, Người Thầy Của Phật Giáo Kiên Giang
G
GĐPT Kiên Giang
Kỷ Niệm Về Cố Hòa Thượng Huyền Vi - Nguyễn Phước Thị Liên
03/03/2018
Save
Kỷ Niệm Về Cố Hòa Thượng Huyền Vi - Nguyễn Phước Thị Liên
G
GĐPT Kiên Giang
Thư chúc Tết xuân Mậu Tuất của đức Pháp chủ GHPGVN
19/02/2018
Save
Thư chúc Tết xuân Mậu Tuất của đức Pháp chủ GHPGVN
G
GĐPT Kiên Giang
BHD PB GĐPT Kiên Giang Viếng Tang Hòa Thượng Danh Nhưỡng
27/08/2017
Save
BHD PB GĐPT Kiên Giang Viếng Tang Hòa Thượng Danh Nhưỡng
G
GĐPT Kiên Giang
Cáo Phó: Trưởng lão Hòa thượng Danh Nhưỡng - Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN
26/08/2017
Save
Cáo Phó: Trưởng lão Hòa thượng Danh Nhưỡng - Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN
G
GĐPT Kiên Giang
HT. Thích Từ Thông tặng thiệp “CHÚC TẾT”
25/01/2017
Save
HT. Thích Từ Thông tặng thiệp “CHÚC TẾT”