Ban Biên Tập trang web gdptkiengiang.vn xin kính gởi đến quý độc giả bài pháp do Hòa Thượng Thích Từ Thông giảng nhân dịp cuối năm.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here