Hà Tiên

Hà Tiên

G
GĐPT Kiên Giang
Lễ Thành Đạo và Chu Niên lần thứ 59 của GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
16/01/2019
Save
Lễ Thành Đạo và Chu Niên lần thứ 59 của GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
G
GĐPT Kiên Giang
Điếu Văn Của Ban Hướng Dẫn Pb.Gđpt Kiên Giang Cung Kính Tác Bạch Trước Giác Linh Cố Ni Trưởng Thượng Như Hạ Hải
27/09/2018
Save
Điếu Văn Của Ban Hướng Dẫn Pb.Gđpt Kiên Giang Cung Kính Tác Bạch Trước Giác Linh Cố Ni Trưởng Thượng Như Hạ Hải
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Kiên Giang Báo Hiếu Ân Sư
27/09/2018
Save
GĐPT Kiên Giang Báo Hiếu Ân Sư
G
GĐPT Kiên Giang
BHD GĐPT Kiên Giang Khảo Sát GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
24/08/2018
Save
BHD GĐPT Kiên Giang Khảo Sát GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Thanh Hòa giao lưu sinh hoạt cùng GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
27/03/2018
Save
GĐPT Thanh Hòa giao lưu sinh hoạt cùng GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) Giao Lưu Cùng GĐPT Thanh Hòa
19/03/2018
Save
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) Giao Lưu Cùng GĐPT Thanh Hòa
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) tổ chức đêm nguyên tiêu
12/03/2018
Save
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) tổ chức đêm nguyên tiêu
G
GĐPT Kiên Giang
Lễ cắt dây lên đoàn và lễ phát nguyện của GĐPT Thanh Hòa
07/03/2018
Save
Lễ cắt dây lên đoàn và lễ phát nguyện của GĐPT Thanh Hòa
G
GĐPT Kiên Giang
Buổi sinh hoạt đầu năm của Gia Đình Phật Tử Tam Bảo (Hà Tiên)
07/03/2018
Save
Buổi sinh hoạt đầu năm của Gia Đình Phật Tử Tam Bảo (Hà Tiên)
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Tam Bảo (Rạch Giá) dã ngoại cuối năm Đinh Dậu tại chùa Vạn Hòa
02/02/2018
Save
GĐPT Tam Bảo (Rạch Giá) dã ngoại cuối năm Đinh Dậu tại chùa Vạn Hòa
G
GĐPT Kiên Giang
Đêm Thành Đạo và Chu Niên GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
02/02/2018
Save
Đêm Thành Đạo và Chu Niên GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
G
GĐPT Kiên Giang
Thanh Hòa Vui Khỏe
16/01/2018
Save
Thanh Hòa Vui Khỏe