GĐPT Kiên Giang Báo Hiếu Ân Sư

Được ai tin Ni Trưởng ân sư Thích Nữ Như Hải xả bỏ báo thân,thâu thần thị tịch; chiều ngày 25/9/2018, Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang đã đến viếng và tưởng niệm giác linh Ni Trưởng ân sư.

Đứng trước linh đài ni trưởng Thích Nữ Như Hải, Huynh Trưởng cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, Phó Trưởng BHD Phân GĐPT Kiên Giang thay mặt Ban Hướng Dẫn tuyên đọc điếu văn tưởng niệm ân sư.

Bài điếu văn nhắc lại những công ơn to lớn của Ni Trưởng đối với tổ chức áo Lam Kiên Giang, đặc biệt là quá trình tái lập sinh hoạt tổ chức sau năm 1975. Đồng thời, anh Minh Kim cũng nhắc lại những lời dạy cuối cùng của Ni Trưởng dành cho tổ chức Gia Đình Phật Tử.

Toàn văn điếu văn tưởng niệm Ni Trưởng của Ban Hướng Dẫn Phân Ban Gia Đình Phật Tử Kiên Giang

Cuối buổi lễ tưởng niệm, các anh chị em cùng hát vang bài “Kính Biệt Thầy”. Tiếng ca du dương, trầm bổng thay cho lời tiễn biệt của hàng đệ tử dành cho ân sư.

Sáng ngày 26/9, trước lễ trà tỳ của Ni Trưởng, anh chị em áo Lam Gia Đình Phật Tử Kiên Giang cũng đã có mặt tiễn biệt ân sư. Các anh chị cùng nhau hát bài Sen Trắng và kết dây thân ái lần cuối cùng, tiễn biệt ân sư về đất Phật.

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.