Browsing Tag

cúng dường

cúng dường

GĐPT Tam Bảo Cúng Dường Vu Lan

Ngày 06/9/2017 (nhằm ngày 16/7 Đinh Dậu), tại Sắc Tứ Tam Bảo tự, tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu và Dâng y ca sa, nhân dịp này GĐPT Tam Bảo nhận trách nhiệm thực hiện các tiết mục múa hát và Dâng hoa, dâng lên cúng dường lên Chư Tôn đức…
Đọc thêm...

GĐPT Bửu Thọ cúng dường Tam Bảo

Cách đây hơn 2500 năm, Bồ Tát Cồ - Đàm sau sáu năm tu khổ hạnh và 49 ngày đêm tĩnh tọa dưới cội Bồ-đề đã thể nhập chân lý, chứng đắc quả vị tối thượng trở thành Phật Thích-Ca-Mâu-Ni. Ánh đạo vàng sáng soi vạn loại suốt bao thiên niên kỷ.…
Đọc thêm...