GĐPT Bửu Sơn dâng hoa cúng dường Đại lễ Vu lan báo hiếu (PL 2567 – DL 2023)

Vừa qua, 27/8/2023 nhằm ngày 12/7 âm lịch, các em đoàn sinh GĐPT Bửu Sơn dâng hoa cúng dường Đại lễ Vu lan báo hiếu (PL 2567 – DL 2023)

“Ân Cha nghĩa Mẹ khó quên
Công Thầy giáo dưỡng đáp đền sao cho
Ơn Phật ơn Tổ một lòng
Đàn na tín thí bốn công tròn đầy”.

Ý nghĩa Vu Lan là đỉnh cao của chân thiện mỹ, xây dựng đời sống tri thức cộng đồng, phát triển nhân sinh xã hội qua bốn phương diện gọi là Tứ trọng ân: Ân Cha Mẹ, Ân Tam bảo Sư trưởng, Ân Tổ quốc xã hội, Ân chúng sinh vạn loại. Báo đáp “Tứ trọng ân” là bốn ân lớn nhất, trọng đại nhất của đời người mà bất cứ ai cũng nên ghi nhớ. Đại lễ Vu Lan từ lâu đã trở thành nét văn hóa đạo đức hiếu hạnh của đạo Phật, một trong “Tứ trọng ân” mà người Phật tử ai cũng nhớ tới để đáp đền.

Vì vậy, mọi người muốn báo ân cha mẹ nên cúng dường trai tăng, ăn chay, làm việc thiện, tích đức để hồi hướng cho cha mẹ tăng thêm phước lành. Đất nước nhớ ơn những người đã vì Tổ quốc hi sinh nên thiết lễ Vu Lan để cầu siêu cho chư anh linh được siêu sinh trong đường lành…

Vu Lan là một pháp hội thù thắng và có tính phổ cập nhất trong Phật giáo, có ảnh hưởng rất lớn tới văn hóa sống, đạo đức làm người trong truyền thống văn hóa dân tộc. Mùa vu lan, mùa báo hiếu, trong niềm cảm xúc lòng hiếu đạo vô biên của mọi người con Phật, chúng con xin chắp tay nguyện cầu cho những người con ngỗ nghịch đều biết đến ân sinh thành của cha mẹ, chuyển đổi tâm tính thành người con hiếu thảo.

Buu Son Cung Duong Vu Lan 1 Buu Son Cung Duong Vu Lan 2 Buu Son Cung Duong Vu Lan 3 Buu Son Cung Duong Vu Lan 4 Buu Son Cung Duong Vu Lan 5 Buu Son Cung Duong Vu Lan 6 Buu Son Cung Duong Vu Lan 7 Buu Son Cung Duong Vu Lan 8

Bạn cũng có thể thích

Được đóng lại.