Bửu Sơn

Bửu Sơn

G
GĐPT Kiên Giang
Hoạt động của GĐPT Bửu Sơn trong mùa Phật Đản
18/06/2019
Save
Hoạt động của GĐPT Bửu Sơn trong mùa Phật Đản
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Bửu Sơn cúng dường văn nghệ chào đón Chư Tôn Đức Phật GiáoThái Lan
09/10/2018
Save
GĐPT Bửu Sơn cúng dường văn nghệ chào đón Chư Tôn Đức Phật GiáoThái Lan
G
GĐPT Kiên Giang
Ban Hướng Dẫn GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Thi Đua Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Bửu Sơn
01/10/2018
Save
Ban Hướng Dẫn GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Thi Đua Đơn Vị Vững Mạnh Tại GĐPT Bửu Sơn
G
GĐPT Kiên Giang
NT Thích Nữ Như Thiện cùng hội Sahaya trao học bổng cho đoàn sinh Gia Đình Phật Tử
21/09/2018
Save
NT Thích Nữ Như Thiện cùng hội Sahaya trao học bổng cho đoàn sinh Gia Đình Phật Tử
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Bửu Sơn cúng dường Vu Lan
30/08/2018
Save
GĐPT Bửu Sơn cúng dường Vu Lan
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Bửu Sơn tổ chức trại hè
30/07/2018
Save
GĐPT Bửu Sơn tổ chức trại hè
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Bửu Sơn tổ chức Lễ Chu Niên lần thứ 27
18/01/2018
Save
GĐPT Bửu Sơn tổ chức Lễ Chu Niên lần thứ 27
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Bửu Sơn Vui Trung Thu
18/10/2017
Save
GĐPT Bửu Sơn Vui Trung Thu
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Bửu Sơn tổ chức dã ngoại hè
19/06/2017
Save
GĐPT Bửu Sơn tổ chức dã ngoại hè
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Bửu Sơn Cúng Dường Văn Nghệ Phật Đản
07/06/2017
Save
GĐPT Bửu Sơn Cúng Dường Văn Nghệ Phật Đản
G
GĐPT Kiên Giang
Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Năm 2017 Tại GĐPT Bửu Sơn
13/04/2017
Save
Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Năm 2017 Tại GĐPT Bửu Sơn
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Bửu Sơn tổ chức trại xuân Đinh Dậu
14/02/2017
Save
GĐPT Bửu Sơn tổ chức trại xuân Đinh Dậu