Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Năm 2017 Tại GĐPT Bửu Sơn

Đoàn khảo sát gồm :

-Huynh trưởng cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ, trưởng BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang.

– Huynh trưởng cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành, Phó BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang.

Về phía đơn vị, tiếp và làm việc với đoàn có :

-Huynh trưởng cấp Tín Diệu Tôn Nguyễn Thị Sáng, gia trưởng GĐPT Bửu Sơn cùng ban huynh trưởng của đơn vị.

Đoàn đã tiến hành khảo sát kết quả thực hiện 23 tiêu chí xây dựng Đơn Vị Vững Mạnh năm 2017 của đơn vị. Sau đây là một số nhận xét của đoàn :

– Đơn vị có Đoàn quán sạch đẹp

– Có lập chương trình sinh hoạt tháng, quý và có phát trước cho mỗi huynh trưởng

– Sinh hoạt đúng giờ và đúng trình tự

– Có đủ huynh trưởng hướng dẫn 6 bậc học

– Có đủ huynh trưởng quản lý 4 đoàn

– Có đủ 5 loại sổ sách

– Số lượng đoàn sinh có mặt: T.Nam 12, T.Nữ 12, Đ.niên 10, Đ.nữ 22

– Huynh trưởng có mặt : 10/17

-Tổng số điểm kiểm tra kiến thức đoàn sinh:  30/40

Bên cạnh những mặt thực hiện tốt, đơn vị còn một vài hạn chế như:

– Đoàn quán chưa phát huy hết chức năng.

– Kiến thức đoàn sinh không đồng đều giữa các đoàn.

– Chất lượng bài giảng của một số huynh trưởng giảng huấn chưa đạt.

Kết thúc buổi khảo sát, đoàn đã có cuộc trao đổi với ban huynh trưởng nhằm giúp các anh, chị nhận ra những mặt được và chưa được của đơn vị để phấn đấu vươn lên trong thời gian tới.

Buổi khảo sát kết thúc lúc 16 giờ 30 cùng này.

Tin Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Năm 2017 Tại GĐPT Bửu Sơn
Lễ Phật
Tin Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Năm 2017 Tại GĐPT Bửu Sơn
Lễ Phật
Tin Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Năm 2017 Tại GĐPT Bửu Sơn
Chào Cờ Gia đình
Tin Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Năm 2017 Tại GĐPT Bửu Sơn
Các đoàn báo cáo
Tin Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Năm 2017 Tại GĐPT Bửu Sơn
Chị Trưởng Ban Hướng Dẫn sinh hoạt cùng đơn vị
Tin Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Năm 2017 Tại GĐPT Bửu Sơn
Họp đoàn tự trị
Tin Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Năm 2017 Tại GĐPT Bửu Sơn
Học Phật Pháp
Tin Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Năm 2017 Tại GĐPT Bửu Sơn
Học Phật Pháp
Tin Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Năm 2017 Tại GĐPT Bửu Sơn
Học Phật Pháp
Tin Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Năm 2017 Tại GĐPT Bửu Sơn
Khảo sát kiến thức đoàn sinh
Tin Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Năm 2017 Tại GĐPT Bửu Sơn
Khảo sát kiến thức đoàn sinh
Tin Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Năm 2017 Tại GĐPT Bửu Sơn
Khảo sát kiến thức đoàn sinh
Tin Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Năm 2017 Tại GĐPT Bửu Sơn
Khảo sát kiến thức đoàn sinh
Tin Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Năm 2017 Tại GĐPT Bửu Sơn
Khảo sát kiến thức đoàn sinh
Tin Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Năm 2017 Tại GĐPT Bửu Sơn
Khảo sát kiến thức đoàn sinh
Tin Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Năm 2017 Tại GĐPT Bửu Sơn
Khảo sát kiến thức đoàn sinh
Tin Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Năm 2017 Tại GĐPT Bửu Sơn
Khảo sát kiến thức đoàn sinh
Tin Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Năm 2017 Tại GĐPT Bửu Sơn
Khảo sát kiến thức đoàn sinh
Tin Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Năm 2017 Tại GĐPT Bửu Sơn
Khảo sát kiến thức đoàn sinh
Tin Khảo Sát Đơn Vị Vững Mạnh Năm 2017 Tại GĐPT Bửu Sơn
Kết dây thân ái

 

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.