GĐPT Tam Bảo – HT

GĐPT Tam Bảo – HT

G
GĐPT Kiên Giang
Khảo sát Đơn Vị vững Mạnh Tại Đơn Vị Tam Bảo (Hà Tiên)
25/05/2014
Save
Khảo sát Đơn Vị vững Mạnh Tại Đơn Vị Tam Bảo (Hà Tiên)
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) tổ chức dã ngoại cuối năm
19/01/2017
Save
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) tổ chức dã ngoại cuối năm
G
GĐPT Kiên Giang
Buổi sinh hoạt đầu năm của Gia Đình Phật Tử Tam Bảo (Hà Tiên)
07/03/2018
Save
Buổi sinh hoạt đầu năm của Gia Đình Phật Tử Tam Bảo (Hà Tiên)
G
GĐPT Kiên Giang
Buổi sinh hoạt cuối năm của GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
31/01/2019
Save
Buổi sinh hoạt cuối năm của GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) tổ chức Chu Niên lần thứ 59
04/01/2020
Save
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) tổ chức Chu Niên lần thứ 59
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) sám hối cuối năm, chúc tết Ni Sư trụ trì và thọ bát quan trai giới đầu năm Tân Sửu
13/02/2021
Save
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) sám hối cuối năm, chúc tết Ni Sư trụ trì và thọ bát quan trai giới đầu năm Tân Sửu
T
Thiện Vũ
Chương trình Trung thu GĐPT Tam Bảo Hà Tiên 2022
11/09/2022
Save
Chương trình Trung thu GĐPT Tam Bảo Hà Tiên 2022
t
tambaoht
GĐPT TAM BẢO HÀ TIÊN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN - PL 2567
02/09/2023
Save
GĐPT TAM BẢO HÀ TIÊN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN - PL 2567
G
GĐPT Kiên Giang
BHD PB GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Sinh Hoạt Tại GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
15/09/2014
Save
BHD PB GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Sinh Hoạt Tại GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) tổ chức đêm nguyên tiêu hái lộc đầu năm
16/02/2017
Save
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) tổ chức đêm nguyên tiêu hái lộc đầu năm
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) tổ chức đêm nguyên tiêu
12/03/2018
Save
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) tổ chức đêm nguyên tiêu
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) dã ngoại đầu năm Kỷ Hợi
12/02/2019
Save
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) dã ngoại đầu năm Kỷ Hợi