Đón tiếp và làm việc với đoàn có Cư sĩ Minh Thọ, gia trưởng; huynh trưởng cấp Tín Diệu Phương, liên đoàn trưởng; huynh trưởng cấp Tín Minh Hiện, liên đoàn phó; cùng toàn ban huynh trưởng GĐPT Tam Bảo -Hà Tiên.

Trong suốt buổi sinh hoạt, đoàn đã lần lượt khảo sát chất lượng sinh hoạt của đơn vị thông qua 24 tiêu chí của cuộc thi đua Đơn Vị Vững Mạnh năm 2016 do BHD.PB.GĐPT Kiên Giang phát động trong 12 đơn vị GĐPT của tỉnh.

Kết quả khảo sát, đoàn nhận thấy đơn vị GĐPT Tam Bảo-Hà Tiên đạt được những điểm mạnh sau đây :

-Đơn vị sinh hoạt đúng giờ và đúng trình tự 1 buổi sinh hoạt mẫu

-Sĩ số đoàn sinh có mặt 25- huynh trưởng: 07

-Đơn vị có soạn chương trình sinh hoạt quý

-Đơn vị có cờ Gia đình , cờ đoàn và cờ đội, chúng, đàn

-Huynh trưởng và đoàn sinh mặc đồng phục đúng quy định

-Đơn vị có Đoàn quán sạch đẹp

-Có đủ các loại sổ sách

-75% đoàn sinh có tập chép bài

-Tổng số điểm kiểm tra kiến thức đoàn sinh : 29/40

 

Bên cạnh điểm mạnh, đơn vị còn một số tồn tại cần khắc phục như sau:

-Sĩ số đoàn sinh 2 đoàn Thiếu chưa đạt

-Có 20% huynh trưởng và đoàn sinh thiếu cấp hiệu

-HT giảng huấn còn thiếu

-Lực lượng huynh trưởng trẻ kế thừa còn thiếu

-Trình độ môn hoạt động thanh niên của đoàn sinh còn yếu

 

Sau buổi sinh hoạt, đoàn có làm việc với Ban huynh trưởng về những điểm được và chưa được của đơn vị, nhằm mục đích giúp đơn vị nhìn ra ưu khuyết điểm để khắc phục trong thời gian tới.

Sau đây là một vài hình ảnh buổi khảo sát.

Tin : Minh Kim

Ảnh : Diệu Phương

Minh Hiện

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here