Tiếp đón và làm việc với Anh Minh Kim có cư sĩ Minh Thọ Khưu Thiện Lộc, gia trưởng và HTr cấp Tín Diệu Phương Huỳnh Tú Dung, liên đoàn trưởng, cùng toàn thể ban huynh trưởng GĐPT Tam Bảo-Hà Tiên.

Trong buổi làm việc, Anh Minh Kim đã khảo sát các măt sinh hoạt của đơn vị Tam Bảo-Hà Tiên theo 25 tiêu chí thi đua. Sau đây là kết quả một số mặt ghi nhận được trong buổi khảo sát :

Về các mặt làm tốt :

-Đơn vị có Đoàn quán.

-Sĩ số đoàn viên có mặt : HTr: 5/9 anh chị; Thiếu nam : 03; Thiếu nữ: 11; Đồng niên : 03; Đồng nữ : 09

-Đơn vị có lập chương trình sinh hoạt tuần, tháng, quý

-Đơn vị sinh hoạt đúng giờ và đúng trình tự một buổi sinh hoạt mẫu

-Đơn vị có đủ các loại cờ

-Đơn vị có đủ các loại sổ sách

-100% đoàn sinh mặc đồng phục đúng Nội quy

-100% đoàn sinh có tập chép bài

-Tổng số điểm kiểm tra kiến thức đoàn sinh : 23,50 / 40

Một vài mặt cần làm tốt hơn :

-Đơn vị còn thiếu huynh trưởng giảng huấn

-Một số ít đoàn sinh chưa đeo cấp hiệu (TD: Mở mắt, Hướng thiện v.v…)

-Sổ sách chưa đúng mẫu và thiếu cập nhật

Buổi khảo sát kết thúc tốt đẹp vào lúc 11 giờ cùng ngày.

Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi khảo sát.

BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Tam Bảo - Hà Tiên

BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Tam Bảo - Hà Tiên

BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Tam Bảo - Hà Tiên

BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Tam Bảo - Hà Tiên

BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Tam Bảo - Hà Tiên

BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Tam Bảo - Hà Tiên

BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Tam Bảo - Hà Tiên

BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Tam Bảo - Hà Tiên

BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Tam Bảo - Hà Tiên

BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Tam Bảo - Hà Tiên

BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Tam Bảo - Hà Tiên

BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Tam Bảo - Hà Tiên

BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Tam Bảo - Hà Tiên

BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Tam Bảo - Hà Tiên

BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Tam Bảo - Hà Tiên

BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Tam Bảo - Hà Tiên

BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Tam Bảo - Hà Tiên

BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Tam Bảo - Hà Tiên

BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Tam Bảo - Hà Tiên

BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Tam Bảo - Hà Tiên

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here