Xuân Tân Sửu

G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Bửu Sơn và GĐPT Phước Thạnh tổ chức Trại Xuân: Cát Tường
09/03/2021
Save
GĐPT Bửu Sơn và GĐPT Phước Thạnh tổ chức Trại Xuân: Cát Tường
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Tam Bảo (Rạch Giá) dã ngoại đầu năm Tân Sửu 2021
09/03/2021
Save
GĐPT Tam Bảo (Rạch Giá) dã ngoại đầu năm Tân Sửu 2021
G
GĐPT Kiên Giang
Buổi sinh hoạt đầu năm 2021 của GĐPT Tam Bảo (Rạch Giá)
09/03/2021
Save
Buổi sinh hoạt đầu năm 2021 của GĐPT Tam Bảo (Rạch Giá)
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Tam Bảo (Rạch Giá) thực hiện công trình đón tết Tân Sửu 2021
09/03/2021
Save
GĐPT Tam Bảo (Rạch Giá) thực hiện công trình đón tết Tân Sửu 2021
G
GĐPT Kiên Giang
Hai đơn vị GĐPT Tam Bảo giao lưu đầu năm Tân Sửu
22/02/2021
Save
Hai đơn vị GĐPT Tam Bảo giao lưu đầu năm Tân Sửu
G
GĐPT Kiên Giang
Buổi sinh hoạt đầu Xuân Tân Sửu 2021 của GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
22/02/2021
Save
Buổi sinh hoạt đầu Xuân Tân Sửu 2021 của GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Bửu Sơn họp mặt, chúc tết Ni Trưởng đầu năm Tân Sửu
22/02/2021
Save
GĐPT Bửu Sơn họp mặt, chúc tết Ni Trưởng đầu năm Tân Sửu
G
GĐPT Kiên Giang
Hình tượng con trâu trong văn hóa Việt Nam
16/02/2021
Save
Hình tượng con trâu trong văn hóa Việt Nam
G
GĐPT Kiên Giang
Câu Đối Ngày Xuân – ĐĐ Thích Pháp Trí
14/02/2021
Save
Câu Đối Ngày Xuân – ĐĐ Thích Pháp Trí
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) sám hối cuối năm, chúc tết Ni Sư trụ trì và thọ bát quan trai giới đầu năm Tân Sửu
13/02/2021
Save
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) sám hối cuối năm, chúc tết Ni Sư trụ trì và thọ bát quan trai giới đầu năm Tân Sửu
G
GĐPT Kiên Giang
Thư chúc Tết Tân Sửu 2021 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam
12/02/2021
Save
Thư chúc Tết Tân Sửu 2021 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam
G
GĐPT Kiên Giang
HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH HĐTS GHPGVN THÍCH THIỆN NHƠN - CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN SỬU 2021
12/02/2021
Save
HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH HĐTS GHPGVN THÍCH THIỆN NHƠN - CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN SỬU 2021