Browsing Tag

vui chơi

GĐPT Bửu Thọ – Vui Chơi Sau Thi

THƯỞNG NÓNG! Như thế nào là thưởng nóng ở GĐPT chúng mình nhỉ? Đó chính là sau một năm tu học tinh tấn và nổ lực hoàn thành tốt bài thi nâng bậc. Các bạn đoàn sinh GĐPT Bửu Thọ được anh chị Huynh Trưởng thưởng ngay một ngày vui chơi…
Đọc thêm...