liên trại

liên trại

T
Thiện Vũ
Lễ kết khóa liên trại huấn luyện Anoma - Ni Liên - Tuyết Sơn 2023
31/07/2023
Save
Lễ kết khóa liên trại huấn luyện Anoma - Ni Liên - Tuyết Sơn 2023
G
GĐPT Kiên Giang
THÔNG BÁO: V/V Mở Liên Trại Huấn Luyện Anoma – Ni Liên – Tuyết Sơn IX-2023
08/07/2023
Save
THÔNG BÁO: V/V Mở Liên Trại Huấn Luyện Anoma – Ni Liên – Tuyết Sơn IX-2023
G
GĐPT Kiên Giang
Chùm ảnh: Một số hình ảnh hoạt động tại Liên trại Anoma - Ni Liên - Tuyết Sơn
24/06/2019
Save
Chùm ảnh: Một số hình ảnh hoạt động tại Liên trại Anoma - Ni Liên - Tuyết Sơn
G
GĐPT Kiên Giang
Lễ Kết Khóa Liên Trại Huấn Luyện Anoma - Ni Liên - Tuyết Sơn
24/06/2019
Save
Lễ Kết Khóa Liên Trại Huấn Luyện Anoma - Ni Liên - Tuyết Sơn
G
GĐPT Kiên Giang
Lễ Khai Khóa Liên Trại Huấn Luyện Anoma – Ni Liên – Tuyết Sơn
15/06/2019
Save
Lễ Khai Khóa Liên Trại Huấn Luyện Anoma – Ni Liên – Tuyết Sơn
G
GĐPT Kiên Giang
Những công đoạn cuối cùng của Liên Trại
15/06/2019
Save
Những công đoạn cuối cùng của Liên Trại
G
GĐPT Kiên Giang
Danh Sách Trại Sinh Trúng Cách liên trại huấn luyện Lộc Uyển XIII – A Dục XIII – Huyền Trang IV
17/07/2017
Save
Danh Sách Trại Sinh Trúng Cách liên trại huấn luyện Lộc Uyển XIII – A Dục XIII – Huyền Trang IV
G
GĐPT Kiên Giang
Lễ Bế Mạc Liên trại huấn luyện Lộc Uyển XIII - A Dục XIII - Huyền Trang IV
10/07/2017
Save
Lễ Bế Mạc Liên trại huấn luyện Lộc Uyển XIII - A Dục XIII - Huyền Trang IV
G
GĐPT Kiên Giang
Thi kết khóa Liên trại huấn luyện Lộc Uyển XIII - A Dục XIII - Huyền Trang IV
10/07/2017
Save
Thi kết khóa Liên trại huấn luyện Lộc Uyển XIII - A Dục XIII - Huyền Trang IV
G
GĐPT Kiên Giang
Hình ảnh lễ truyền đăng Liên trại huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển XIII – A Dục XIII – Huyền Trang IV
10/07/2017
Save
Hình ảnh lễ truyền đăng Liên trại huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển XIII – A Dục XIII – Huyền Trang IV
G
GĐPT Kiên Giang
Chùm ảnh: Đêm lửa trại Liên trại huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển XIII – A Dục XIII – Huyền Trang IV
10/07/2017
Save
Chùm ảnh: Đêm lửa trại Liên trại huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển XIII – A Dục XIII – Huyền Trang IV
G
GĐPT Kiên Giang
Một số hình ảnh sinh hoạt tại Liên trại huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển XIII – A Dục XIII – Huyền Trang IV
10/07/2017
Save
Một số hình ảnh sinh hoạt tại Liên trại huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển XIII – A Dục XIII – Huyền Trang IV