Browsing Tag

HIV/AIDS

Lây lan HIV/AIDS

HIV là viết tắt của chữ Human Immunosuppressive Virus có nghĩa là virus gây ra bệnh liệt kháng AIDS. Còn AIDS là tên của bệnh do HIV gây ra, viết tắt từ chữ Acquired Immune Deficiency Syndrome. Bệnh thường lây lan trực tiếp khi ta tiếp xúc…
Đọc thêm...