Browsing Tag

hệ phái

hệ phái

GĐPT Hệ Phái Khất Sĩ

Theo chỗ biết của chúng tôi, thì trước năm 1975, tại miền Nam Việt Nam chưa hề có "GĐPT hệ phái Khất Sĩ" . Từ năm 1997, khi GHPGVN cho phép GĐPT được tái sinh hoạt và thành lập Phân ban GĐPT từ trung ương cho tới các tỉnh, thành, đến nay cả…
Đọc thêm...