Browsing Tag

đặc điểm

Vua A Xà Thế

A Xà Thế là đọc phiên âm từ tiếng Phạn Ajatasatrou. Ông  là con của vua Tần Bà Sa La và hoàng hậu Vi Đề Hi, nước Ma Kiệt Đà, một nước lớn trong liên bang Ấn Độ thời Đức Phật Thích Ca tại thế.
Đọc thêm...