Browsing Tag

chùa Tam Bảo

chùa Tam Bảo

Chùm ảnh: Đêm lửa trại Liên trại huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển XIII – A Dục XIII – Huyền Trang IV

Vào đếm cuối cùng của Liên trại huấn luyện huynh trưởng Lộc Uyển XIII – A Dục XIII – Huyền Trang IV, Ban QUản Trại đã tổ chức một đêm lửa trại ấm áp cho các anh chị trại sinh. Đây cũng là một bài học cuối cùng tại liên trại: tổ chức một đêm…
Đọc thêm...