BHD PB GĐPT Kiên Giang họp lệ quý III – 2017

Chủ tọa phiên họp là Huynh trưởng cấp Dũng Diệu Thiện Trần Thế Mỹ, trưởng BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang cùng Huynh trưởng cấp Tấn Minh Kim Quách Văn Thành và Huynh Trưởng cấp Tấn Diệu Sang Lâm Cẩm Tiên, Phó BHD Phân Ban GĐPT Kiên Giang.

Ngoài ra, phiên họp còn có sự tham gia của các anh chị Huynh Trưởng Ủy viên Ban Hướng Dẫn và các anh chị đại diện cho 12 đơn vị Gia Đình Phật Tử đang sinh hoạt trong tỉnh Kiên Giang.

Tại cuộc họp, anh Minh Kim đại diện Ban Hướng Dẫn giới thiệu tân Ban Hướng Dẫn nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đồng thời, anh cũng báo cáo lại những hoạt động của Ban Hướng Dẫn trong nhiệm kỳ vừa qua.

Sau phần báo cáo, phiên họp cũng tiến hành họp bàn các hoạt động khác của Ban Hướng Dẫn trong quý tới bao gồm: tổ chức liên trại huấn luyện Lộc Uyển – A Dục – Huyền Trang; khai giảng các lớp Kiên – Trì – Định; tham dự trại họp bạn toàn quốc tại Quảng Ngãi…

Cuộc họp kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày.

BHD PB GĐPT Kiên Giang họp lệ quý III – 2017
BHD PB GĐPT Kiên Giang họp lệ quý III – 2017
BHD PB GĐPT Kiên Giang họp lệ quý III – 2017
BHD PB GĐPT Kiên Giang họp lệ quý III – 2017
BHD PB GĐPT Kiên Giang họp lệ quý III – 2017
BHD PB GĐPT Kiên Giang họp lệ quý III – 2017
BHD PB GĐPT Kiên Giang họp lệ quý III – 2017
BHD PB GĐPT Kiên Giang họp lệ quý III – 2017
BHD PB GĐPT Kiên Giang họp lệ quý III – 2017
BHD PB GĐPT Kiên Giang họp lệ quý III – 2017
BHD PB GĐPT Kiên Giang họp lệ quý III – 2017
BHD PB GĐPT Kiên Giang họp lệ quý III – 2017
Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.