GĐPT Thanh Hòa

GĐPT Thanh Hòa

G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Thanh Hòa cúng dường văn nghệ Phật Đản
14/06/2018
Save
GĐPT Thanh Hòa cúng dường văn nghệ Phật Đản
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Thanh Hòa dã ngoại tại chùa Thạch Động
06/05/2018
Save
GĐPT Thanh Hòa dã ngoại tại chùa Thạch Động
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Thanh Hòa giao lưu sinh hoạt cùng GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
27/03/2018
Save
GĐPT Thanh Hòa giao lưu sinh hoạt cùng GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
G
GĐPT Kiên Giang
Hình ảnh buổi sinh hoạt đầu năm của GĐPT Thanh Hòa
07/03/2018
Save
Hình ảnh buổi sinh hoạt đầu năm của GĐPT Thanh Hòa
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Thanh Hòa tổ chức từ thiện tại làng mù tỉnh Sóc Trăng
07/03/2018
Save
GĐPT Thanh Hòa tổ chức từ thiện tại làng mù tỉnh Sóc Trăng
G
GĐPT Kiên Giang
Lễ cắt dây lên đoàn và lễ phát nguyện của GĐPT Thanh Hòa
07/03/2018
Save
Lễ cắt dây lên đoàn và lễ phát nguyện của GĐPT Thanh Hòa
G
GĐPT Kiên Giang
Thanh Hòa Vui Khỏe
16/01/2018
Save
Thanh Hòa Vui Khỏe
G
GĐPT Kiên Giang
Cờ Sen Trắng Tung Bay Miền Biên Địa
04/09/2017
Save
Cờ Sen Trắng Tung Bay Miền Biên Địa
G
GĐPT Kiên Giang
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Thanh Hòa
30/06/2017
Save
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Thanh Hòa
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Thanh Hòa Kính Mừng Phật Đản
07/06/2017
Save
GĐPT Thanh Hòa Kính Mừng Phật Đản
G
GĐPT Kiên Giang
Khảo sát Đơn Vị Vững Mạnh tại GĐPT Thanh Hòa (TX Hà Tiên)
22/03/2017
Save
Khảo sát Đơn Vị Vững Mạnh tại GĐPT Thanh Hòa (TX Hà Tiên)
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Thanh Hòa: sinh hoạt đầu năm
10/02/2017
Save
GĐPT Thanh Hòa: sinh hoạt đầu năm