BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Thanh Hòa

Tiếp đón và làm việc với Anh Minh Kim có cư sĩ Minh Tâm Trần Văn Thanh, gia trưởng và HTr cấp Tín Diệu Ý Phạm Thùy Phượng, liên đoàn trưởng, cùng toàn thể ban huynh trưởng GĐPT Thanh Hòa.

Trong buổi làm việc, Anh Minh Kim đã khảo sát các măt sinh hoạt của đơn vị Thanh Hòa theo 25 tiêu chí thi đua. Sau đây là kết quả một số mặt ghi nhận được trong buổi khảo sát :

Về các mặt làm tốt :

-Đơn vị có Đoàn quán khang trang, sạch đẹp

-Sĩ số đoàn viên có mặt : HTr: 4/5 anh chị; Thiếu nam : 05; Thiếu nữ: 07; Đồng niên : 05; Đồng nữ : 12

-Đơn vị có lập chương trình sinh hoạt tuần, tháng, quý

-Đơn vị sinh hoạt đúng giờ và đúng trình tự một buổi sinh hoạt mẫu

-Đơn vị có đủ các loại cờ

-Đơn vị có đủ huynh trưởng dạy 6 bậc học (Oanh vũ: 4 bậc, ngành Thiếu 2 bậc)

-Đơn vị có đủ các loại sổ sách và được cập nhật đầy đủ

-100% đoàn sinh mặc đồng phục đúng Nội quy

-100% đoàn sinh có tập chép bài sạch, đẹp, chép đủ bài

-Tổng số điểm kiểm tra kiến thức đoàn sinh : 31,80 / 40

Một vài mặt cần làm tốt hơn :

-Đơn vị còn thiếu huynh trưởng nằm đoàn Thiếu niên và Đồng niên

-Một số ít đoàn sinh chưa có cấp hiệu (TD: Mở mắt, Hướng thiện v.v…)

-Cần chỉnh lại khẩu hiệu của 2 đoàn Đồng.

Buổi khảo sát kết thúc tốt đẹp vào lúc 11 giờ cùng ngày.

Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi khảo sát.

BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Thanh Hòa
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Thanh Hòa
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Thanh Hòa
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Thanh Hòa
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Thanh Hòa
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Thanh Hòa
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Thanh Hòa
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Thanh Hòa
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Thanh Hòa
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Thanh Hòa
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Thanh Hòa
BHD PB.GĐPT Kiên Giang Khảo Sát Đơn Vị GĐPT Thanh Hòa
Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.