GĐPT Tam Bảo – HT

GĐPT Tam Bảo – HT

G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) cúng dường văn nghệ nhân ngày giỗ tổ
02/08/2019
Save
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) cúng dường văn nghệ nhân ngày giỗ tổ
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) tổ chức dã ngoại cuối năm
19/01/2017
Save
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) tổ chức dã ngoại cuối năm
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) sám hối cuối năm, chúc tết Ni Sư trụ trì và thọ bát quan trai giới đầu năm Tân Sửu
13/02/2021
Save
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) sám hối cuối năm, chúc tết Ni Sư trụ trì và thọ bát quan trai giới đầu năm Tân Sửu
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) và GĐPT Thanh Hòa dã ngoại hè 2018
06/08/2018
Save
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) và GĐPT Thanh Hòa dã ngoại hè 2018
t
tambaoht
PHÂN BAN GĐPT KIÊN GIANG VIẾNG TANG THÂN MẪU NI SƯ NHƯ KIM
18/10/2022
Save
PHÂN BAN GĐPT KIÊN GIANG VIẾNG TANG THÂN MẪU NI SƯ NHƯ KIM
G
GĐPT Kiên Giang
Chùa Tam Bảo (Hà Tiên) Tổ Chức Lễ Tạ Pháp
26/08/2013
Save
Chùa Tam Bảo (Hà Tiên) Tổ Chức Lễ Tạ Pháp
G
GĐPT Kiên Giang
Khảo Sát ĐVVM Ngày 11/8/2019 tại GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
15/08/2019
Save
Khảo Sát ĐVVM Ngày 11/8/2019 tại GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
G
GĐPT Kiên Giang
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) tổ chức đêm nguyên tiêu hái lộc đầu năm
16/02/2017
Save
GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên) tổ chức đêm nguyên tiêu hái lộc đầu năm
G
GĐPT Kiên Giang
Buổi sinh hoạt đầu Xuân Tân Sửu 2021 của GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
22/02/2021
Save
Buổi sinh hoạt đầu Xuân Tân Sửu 2021 của GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
G
GĐPT Kiên Giang
BHD GĐPT Kiên Giang Khảo Sát GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
24/08/2018
Save
BHD GĐPT Kiên Giang Khảo Sát GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
t
tambaoht
LỄ HẰNG THUẬN CỦA ĐOÀN SINH GĐPT TAM BẢO HÀ TIÊN
24/10/2022
Save
LỄ HẰNG THUẬN CỦA ĐOÀN SINH GĐPT TAM BẢO HÀ TIÊN
G
GĐPT Kiên Giang
Giới Đàn Bát Quan Trai Giới dành cho Ban Huynh Trưởng và ngành Thanh GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)
03/02/2014
Save
Giới Đàn Bát Quan Trai Giới dành cho Ban Huynh Trưởng và ngành Thanh GĐPT Tam Bảo (Hà Tiên)