Tìm Hiểu về Gia Đình Phật Tử – Kỳ 57: Những Thuận Lợi Và Thách Thức Đối Với Sinh Hoạt GĐPT Hiện Nay

TÌM HIỂU VỀ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

CHƯƠNG IV:

NHỮNG THUẬN LỢI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI SINH HOẠT GĐPT HIỆN NAY

1) Những thuận lợi chủ quan và khách quan

2) Những khó khăn chủ quan và thách thức từ hoàn cảnh khách quan

3) Đổi mới sinh hoạt GĐPT như thế nào?

A. THUẬN LỢI

Theo báo cáo trình bày trong Đại hội Huynh trưởng GĐPT toàn quốc năm 1973 tại Đà Nẵng, số lượng đơn vị GĐPT đang sinh hoạt tại miền Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) là 812 đơn vị với 72.600 đoàn viên.

Theo báo cáo Phật sự cuối năm 2016 của Ban hướng dẫn Phân ban GĐPT Trung ương thì hiện nay  có 35 tỉnh thành trong cả nước ( trong đó miền Bắc có 6 tỉnh, thành là Hưng Yên, Quảng Bình, Hà Nội, Hải Dương, Thanh Hóa, Bắc Giang) có sinh hoạt GĐPT với tồng số 1.052 đơn vị và 73.949 đoàn viên .

Xin lưu ý: số liệu ghi trên chỉ thống kê số GĐPT sinh hoạt trong lòng Giáo hội Phật Giáo Việt Nam các tỉnh, thành, chứ không kể tới số GĐPT "truyền thống" đang sinh hoạt rải rác ở một vài tỉnh thành không chịu sự quản lý của GHPGVN địa phương.

So sánh hai số liệu ở hai thời điểm cách nhau 43 năm, chúng ta nhận ra rằng sinh hoạt GĐPT hiện nay phát triển hơn xưa về lượng. Còn riêng về chất thì tùy lúc tùy nơi mà kết luận, nhưng riêng ở Kiên Giang có thể nói là sinh hoạt GĐPT phát triển cả hai mặt lượng và chất so với trước năm 1975.

Nhờ đâu mà sinh hoạt GĐPT được phát triển thuận lợi như vậy ? Chúng ta thử phân tích đôi điều về mặt thuận lợi trong bài viết kỳ này. (Xin lấy tình hình GĐPT các tỉnh miền Tây Nam bộ làm cở sở phân tích)

I-THUẬN LỢI CHỦ QUAN :

1)Ngày càng có nhiều tăng, ni trụ trì các tự viện hiểu biết về GĐPT, trong đó có nhiều vị khi chưa xuất gia đã có thời gian sinh hoạt GĐPT. Chính nhờ quý vị trụ trì thấy được lợi ích của GĐPT mà ngày càng có thêm nhiều đơn vị được thành lập và sinh hoạt

2)Chư Tôn đức lãnh đạo GHPGVN tỉnh, thành dần dần nhận ra được sự lợi ích của sinh hoạt GĐPT, đồng thời, qua thời gian, các anh chị em Áo Lam đã tạo được sự tin tưởng nơi Ban trị sự các cấp, từ đó GĐPT có điều kiện để phát triển hơn.

3)Qua 20 năm phục hồi sinh hoạt (1997-2016), hình ảnh và lợi ích của GĐPT ngày càng được giới phụ huynh biết đến, do đó ngày càng có nhiều phụ huynh gởi con em đến chùa sinh hoạt mỗi chiều chủ nhật.

4)Thế hệ huynh trưởng đầu tiên (đi sinh hoạt từ khi GĐPT bắt đầu có mặt tại miền Nam do quý thầy Thanh Từ, Huyền Vi và Thiền Định gây dựng) đến nay đã trở thành những rường cột chắc chắn chống đỡ cho ngôi nhà Lam . Từ các anh chị này, tổ chức Áo Lam đã đào tạo thêm nhiều thế hệ huynh trưởng trẻ để kế thừa lý tưởng và sự nghiệp đem đạo pháp đến với tuổi trẻ.

60NamKG 12

II-THUẬN LỢI VỀ MẶT KHÁCH QUAN :

1)Đó là về mặt pháp lý giúp cho sinh hoạt GĐPT có chỗ đứng trong lòng Giáo hội, cụ thể như :

-Điều 25, 26 chương V Hiến chương GHPGVN quy định Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung ương được thành lập các Phân ban, trong đó có Phân ban GĐPT.

-Phân ban GĐPT có Nội quy riêng quy định các mặt sinh hoạt phù hợp với Hiến chương GHPGVN và luật pháp Nhà nước, được các Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh, Thành quản lý theo quyền hạn do Trung ương quy định.

2)Giáo hội PGVN từ Trung ương đến cơ sở là giáo hội hợp pháp hiện nay có đủ tư cách pháp nhân pháp lý quản lý GĐPT theo truyền thống : "GĐPT luôn sinh hoạt trong lòng giáo hội hợp pháp"

3)Từ ngày có Thông báo số 1-1995 của Ban Tôn Giáo Chánh phủ v/v cho phép GĐPT được phục hồi sinh hoạt dưới sự quản lý của Tỉnh Hội Phật Giáo đến nay, Chánh quyền  địa phương luôn tạo mọi điều kiện thông thoáng giúp cho việc tổ chức thực hiện các mặt sinh hoạt GĐPT được diễn ra tốt đẹp trong khuôn khổ luật pháp, mang lại nhiều hiệu quả trong việc góp phần cùng Nhà nước hướng dẫn đạo đức cho thanh thiếu nhi Phật tử.

(Còn tiếp…)

Bạn cũng có thể thích
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.